WDAY
Bán 152.32
Chênh lệch Chênh lệch1.29
Mua 153.61

Giao dịch Workday Inc - biểu đồ giá WDAY

Bán 152.32
Chênh lệch Chênh lệch1.29
Mua 153.61
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WDAY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 152.32 -0.92 -0.60% 153.24 153.66 151.63
Sep 28, 2022 156.12 7.17 4.81% 148.95 157.06 147.87
Sep 27, 2022 148.55 0.05 0.03% 148.50 150.16 145.72
Sep 26, 2022 146.40 -4.02 -2.67% 150.42 153.00 145.86
Sep 23, 2022 150.64 2.07 1.39% 148.57 150.69 146.14
Sep 22, 2022 149.83 0.23 0.15% 149.60 151.37 148.17
Sep 21, 2022 150.34 -2.35 -1.54% 152.69 157.02 149.92
Sep 20, 2022 152.00 0.21 0.14% 151.79 153.94 150.92
Sep 19, 2022 154.29 3.83 2.55% 150.46 154.42 150.22
Sep 16, 2022 151.67 1.86 1.24% 149.81 152.42 148.55
Sep 15, 2022 153.66 -3.50 -2.23% 157.16 160.07 153.33
Sep 14, 2022 159.37 -1.18 -0.73% 160.55 163.01 158.38
Sep 13, 2022 159.05 -2.17 -1.35% 161.22 163.41 157.39
Sep 12, 2022 169.06 -0.58 -0.34% 169.64 172.12 168.28
Sep 9, 2022 169.26 1.35 0.80% 167.91 170.60 166.86
Sep 8, 2022 166.88 2.74 1.67% 164.14 168.76 163.39
Sep 7, 2022 165.07 6.10 3.84% 158.97 165.50 158.79
Sep 6, 2022 159.29 2.10 1.34% 157.19 159.41 155.05
Sep 2, 2022 157.51 -5.36 -3.29% 162.87 163.49 156.60
Sep 1, 2022 159.87 -1.80 -1.11% 161.67 162.24 156.77