WPX
Bán 9.36
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 9.53

Giao dịch Wpx Energy - biểu đồ giá WPX

Bán 9.36
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 9.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WPX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 6, 2021 9.36 0.36 4.00% 9.00 9.55 8.94
Jan 5, 2021 8.87 0.53 6.35% 8.34 9.19 8.33
Jan 4, 2021 8.24 0.07 0.86% 8.17 8.40 8.04
Dec 31, 2020 8.07 -0.05 -0.62% 8.12 8.28 8.01
Dec 30, 2020 8.28 0.48 6.15% 7.80 8.30 7.78
Dec 29, 2020 7.81 -0.05 -0.64% 7.86 7.94 7.71
Dec 28, 2020 7.83 -0.05 -0.63% 7.88 8.00 7.79
Dec 24, 2020 7.73 -0.21 -2.64% 7.94 7.99 7.73
Dec 23, 2020 7.99 0.32 4.17% 7.67 8.12 7.67
Dec 22, 2020 7.54 -0.24 -3.08% 7.78 7.83 7.53
Dec 21, 2020 7.80 0.30 4.00% 7.50 7.91 7.33
Dec 18, 2020 7.97 -0.18 -2.21% 8.15 8.28 7.86
Dec 17, 2020 8.20 0.03 0.37% 8.17 8.29 8.01
Dec 16, 2020 8.11 0.07 0.87% 8.04 8.19 7.90
Dec 15, 2020 8.04 0.09 1.13% 7.95 8.08 7.76
Dec 14, 2020 7.83 -0.58 -6.90% 8.41 8.48 7.83
Dec 11, 2020 8.25 -0.12 -1.43% 8.37 8.37 8.12
Dec 10, 2020 8.45 0.56 7.10% 7.89 8.53 7.88
Dec 9, 2020 7.95 -0.24 -2.93% 8.19 8.31 7.76
Dec 8, 2020 8.10 0.16 2.02% 7.94 8.36 7.93