WBTC/USDT
Bán 19683.60
Chênh lệch Chênh lệch323.40
Mua 20007.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WBTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 20247.85 60.00 0.30% 20187.85 20312.80 20123.90
Jun 28, 2022 20195.85 -493.35 -2.38% 20689.20 21148.10 20135.90
Jun 27, 2022 20680.20 -317.05 -1.51% 20997.25 21482.25 20481.05
Jun 26, 2022 21003.30 -434.40 -2.03% 21437.70 21813.90 20933.05
Jun 25, 2022 21437.70 245.90 1.16% 21191.80 21554.90 20866.50
Jun 24, 2022 21184.80 128.10 0.61% 21056.70 21495.00 20691.55
Jun 23, 2022 21060.70 1131.80 5.68% 19928.90 21153.90 19832.80
Jun 22, 2022 19931.90 -745.60 -3.61% 20677.50 20843.80 19719.70
Jun 21, 2022 20678.50 152.95 0.75% 20525.55 21654.15 20296.05
Jun 20, 2022 20515.30 7.95 0.04% 20507.35 20952.25 19613.70
Jun 19, 2022 20514.35 1537.50 8.10% 18976.85 20737.40 17922.70
Jun 18, 2022 18974.95 -1457.40 -7.13% 20432.35 20728.70 17577.05
Jun 17, 2022 20429.35 63.95 0.31% 20365.40 21301.40 20214.20
Jun 16, 2022 20359.40 -2171.35 -9.64% 22530.75 22928.30 20196.20
Jun 15, 2022 22533.00 557.25 2.54% 21975.75 22720.15 19540.55
Jun 14, 2022 21977.95 -446.30 -1.99% 22424.25 22840.85 20779.65
Jun 13, 2022 21864.25 -4568.10 -17.28% 26432.35 26758.00 21717.90
Jun 12, 2022 26464.30 -1875.35 -6.62% 28339.65 28453.65 26431.35
Jun 11, 2022 28328.65 -688.05 -2.37% 29016.70 29359.80 27980.35
Jun 10, 2022 29010.70 -1048.30 -3.49% 30059.00 30288.15 28761.35