GWW
Bán 453.49
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 454.55

Giao dịch WW Grainger - biểu đồ giá GWW

Bán 453.49
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 454.55
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GWW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 453.49 4.85 1.08% 448.64 453.96 445.76
Jun 28, 2022 450.02 -14.56 -3.13% 464.58 467.81 449.10
Jun 27, 2022 463.46 4.88 1.06% 458.58 466.52 457.69
Jun 24, 2022 460.39 12.64 2.82% 447.75 460.67 447.75
Jun 23, 2022 445.41 -1.88 -0.42% 447.29 451.29 441.30
Jun 22, 2022 448.85 7.10 1.61% 441.75 450.24 441.16
Jun 21, 2022 449.06 7.49 1.70% 441.57 451.16 441.57
Jun 17, 2022 441.24 -8.55 -1.90% 449.79 454.06 439.84
Jun 16, 2022 455.67 -7.58 -1.64% 463.25 468.89 453.16
Jun 15, 2022 472.79 3.67 0.78% 469.12 477.57 465.68
Jun 14, 2022 469.56 -6.55 -1.38% 476.11 480.29 465.35
Jun 13, 2022 477.85 -1.92 -0.40% 479.77 484.25 470.19
Jun 10, 2022 487.90 0.90 0.18% 487.00 493.26 481.51
Jun 9, 2022 494.02 0.06 0.01% 493.96 502.81 492.72
Jun 8, 2022 497.81 -3.82 -0.76% 501.63 508.13 496.98
Jun 7, 2022 506.26 14.15 2.88% 492.11 506.80 489.67
Jun 6, 2022 497.99 1.32 0.27% 496.67 500.65 493.93
Jun 3, 2022 495.51 3.95 0.80% 491.56 500.98 491.54
Jun 2, 2022 497.81 3.67 0.74% 494.14 501.51 492.31
Jun 1, 2022 493.45 12.85 2.67% 480.60 496.33 480.60