WYNN
Bán 66.56
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 66.92

Giao dịch Wynn Resorts Ltd - biểu đồ giá WYNN

Bán 66.56
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 66.92
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WYNN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 27, 2022 66.34 -1.71 -2.51% 68.05 68.91 65.68
Sep 26, 2022 66.65 3.52 5.58% 63.13 68.69 63.00
Sep 23, 2022 59.49 0.76 1.29% 58.73 59.54 57.45
Sep 22, 2022 60.03 -3.83 -6.00% 63.86 64.28 59.41
Sep 21, 2022 63.80 -3.16 -4.72% 66.96 67.11 63.75
Sep 20, 2022 67.65 1.20 1.81% 66.45 70.04 66.45
Sep 19, 2022 65.73 2.12 3.33% 63.61 67.17 63.60
Sep 16, 2022 65.24 1.94 3.06% 63.30 65.36 62.47
Sep 15, 2022 65.07 3.16 5.10% 61.91 66.74 60.98
Sep 14, 2022 60.51 -1.54 -2.48% 62.05 62.50 57.97
Sep 13, 2022 62.52 0.69 1.12% 61.83 63.94 61.42
Sep 12, 2022 64.34 1.10 1.74% 63.24 64.66 62.90
Sep 9, 2022 62.61 0.55 0.89% 62.06 63.09 61.77
Sep 8, 2022 61.48 2.88 4.91% 58.60 61.63 58.32
Sep 7, 2022 60.13 2.71 4.72% 57.42 60.22 57.42
Sep 6, 2022 58.06 -1.01 -1.71% 59.07 59.31 56.98
Sep 2, 2022 59.01 -0.51 -0.86% 59.52 60.25 57.78
Sep 1, 2022 59.02 -0.65 -1.09% 59.67 59.67 57.06
Aug 31, 2022 60.39 0.16 0.27% 60.23 61.47 59.42
Aug 30, 2022 60.05 -2.15 -3.46% 62.20 63.05 59.16