XCN/BTC
Bán 0.0000000640
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000018
Mua 0.0000000658

Giá XCN to BTC - biểu đồ XCN/BTC

XCN/BTC 0.0000000658
XCN/USD 0.01198 XCN/EUR - XCN/USD 0.00181 XCN/USDT 0.00295 XCN/USDT 0.00179 BTC/BYN 78871.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26781.50 BTC/CRC - BTC/CZK 590747.79 BTC/SGD 36222.66 BTC/SEK 291491.55 BTC/CAD 35992.58 BTC/CHF 24381.29 BTC/AUD 40646.49 BTC/BGN - BTC/GBP 21624.99 BTC/TRY 567157.52 BTC/DKK 186547.53 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25050.25 BTC/USD 26786.15 BTC/ZAR 520273.60 BTC/HUF 9253620.58 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44268.49 BTC/NOK 296360.20 BTC/MXN 470547.27 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011260 BCH/BTC 0.00425 BAL/BTC 0.000193 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003148 CAKE/BTC 0.0000638 CRO/BTC 0.0000023627 QTUM/BTC 0.00009874 QNT/BTC 0.0042906 ADA/BTC 0.00001400 STEEM/BTC 0.00000711 TRX/BTC 0.00000308 ETH/BTC 0.06989 ETC/BTC 0.0006757 EOS/BTC 0.00003405 SHIB/BTC 0.000000000321 STORJ/BTC 0.00001112 XRP/BTC 0.00002003 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000379 LTC/BTC 0.00348 MKR/BTC 0.02553 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001253 REN/BTC 0.00000320 GRT/BTC 0.00000464 CHZ/BTC 0.00000377 1INCH/BTC 0.00001359 SRM/BTC 0.00000284 LRC/BTC 0.00001030 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00028353 QNT/BTC 0.0042928 CVC/BTC 0.00000321 COTI/BTC 0.00000254 FTM/BTC 0.0000119774 SAND/BTC 0.0000227069 MATIC/BTC 0.0000332192 TWT/BTC 0.0000399937 AVAX/BTC 0.0005540 CRO/BTC 0.0000023615 RVN/BTC 0.0000007756 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000400137 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0000000640
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000018
Mua 0.0000000658
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XCN/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 0.0000000640 -0.0000000001 -0.16% 0.0000000641 0.0000000642 0.0000000640
May 30, 2023 0.0000000812 0.0000000186 29.71% 0.0000000626 0.0000000812 0.0000000626
May 29, 2023 0.0000000638 -0.0000000012 -1.85% 0.0000000650 0.0000000651 0.0000000628
May 28, 2023 0.0000000649 -0.0000000029 -4.28% 0.0000000678 0.0000000678 0.0000000649
May 27, 2023 0.0000000640 -0.0000000004 -0.62% 0.0000000644 0.0000000668 0.0000000640
May 26, 2023 0.0000000643 -0.0000000006 -0.92% 0.0000000649 0.0000000649 0.0000000635
May 24, 2023 0.0000000641 -0.0000000024 -3.61% 0.0000000665 0.0000000683 0.0000000641
May 23, 2023 0.0000000662 0.0000000009 1.38% 0.0000000653 0.0000000669 0.0000000652
May 22, 2023 0.0000000662 -0.0000000028 -4.06% 0.0000000690 0.0000000691 0.0000000662
May 21, 2023 0.0000000686 -0.0000000002 -0.29% 0.0000000688 0.0000000689 0.0000000686
May 20, 2023 0.0000000695 0.0000000013 1.91% 0.0000000682 0.0000000695 0.0000000682
May 19, 2023 0.0000000684 -0.0000000002 -0.29% 0.0000000686 0.0000000706 0.0000000684
May 18, 2023 0.0000000687 -0.0000000005 -0.72% 0.0000000692 0.0000000699 0.0000000687
May 17, 2023 0.0000000691 -0.0000000020 -2.81% 0.0000000711 0.0000000727 0.0000000690
May 16, 2023 0.0000000692 -0.0000000012 -1.70% 0.0000000704 0.0000000710 0.0000000686
May 15, 2023 0.0000000704 0.0000000022 3.23% 0.0000000682 0.0000000704 0.0000000675
May 14, 2023 0.0000000693 0.0000000011 1.61% 0.0000000682 0.0000000707 0.0000000682
May 13, 2023 0.0000000682 -0.0000000045 -6.19% 0.0000000727 0.0000000728 0.0000000673
May 12, 2023 0.0000000737 0.0000000021 2.93% 0.0000000716 0.0000000741 0.0000000716
May 11, 2023 0.0000000718 -0.0000000006 -0.83% 0.0000000724 0.0000000756 0.0000000703