XCN/USD
Bán 0.00172
Chênh lệch Chênh lệch0.00009
Mua 0.00181

Giá XCN to US Dollar - biểu đồ XCN/USD

XCN/USD 0.00181
Bán 0.00172
Chênh lệch Chênh lệch0.00009
Mua 0.00181
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XCN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 0.00172 0.00000 0.00% 0.00172 0.00172 0.00172
May 30, 2023 0.00224 0.00050 28.74% 0.00174 0.00224 0.00173
May 29, 2023 0.00174 -0.00005 -2.79% 0.00179 0.00180 0.00173
May 28, 2023 0.00181 -0.00001 -0.55% 0.00182 0.00182 0.00180
May 27, 2023 0.00169 -0.00002 -1.17% 0.00171 0.00177 0.00169
May 26, 2023 0.00169 -0.00001 -0.59% 0.00170 0.00170 0.00166
May 24, 2023 0.00167 -0.00012 -6.70% 0.00179 0.00183 0.00167
May 23, 2023 0.00178 0.00002 1.14% 0.00176 0.00180 0.00176
May 22, 2023 0.00176 -0.00006 -3.30% 0.00182 0.00187 0.00176
May 21, 2023 0.00182 0.00000 0.00% 0.00182 0.00182 0.00182
May 20, 2023 0.00186 0.00004 2.20% 0.00182 0.00186 0.00182
May 19, 2023 0.00182 0.00000 0.00% 0.00182 0.00187 0.00182
May 18, 2023 0.00182 -0.00006 -3.19% 0.00188 0.00189 0.00182
May 17, 2023 0.00188 -0.00003 -1.57% 0.00191 0.00191 0.00183
May 16, 2023 0.00185 -0.00004 -2.12% 0.00189 0.00189 0.00185
May 15, 2023 0.00189 0.00005 2.72% 0.00184 0.00190 0.00184
May 14, 2023 0.00185 0.00004 2.21% 0.00181 0.00189 0.00181
May 13, 2023 0.00181 -0.00012 -6.22% 0.00193 0.00193 0.00179
May 12, 2023 0.00192 0.00000 0.00% 0.00192 0.00192 0.00192
May 11, 2023 0.00192 -0.00005 -2.54% 0.00197 0.00206 0.00191