XCN/USDT
Bán 0.00173
Chênh lệch Chênh lệch0.00006
Mua 0.00179
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XCN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 0.00173 0.00000 0.00% 0.00173 0.00173 0.00173
May 30, 2023 0.00196 0.00021 12.00% 0.00175 0.00197 0.00174
May 29, 2023 0.00175 -0.00006 -3.31% 0.00181 0.00181 0.00175
May 28, 2023 0.00182 -0.00001 -0.55% 0.00183 0.00183 0.00181
May 27, 2023 0.00172 0.00000 0.00% 0.00172 0.00172 0.00172
May 26, 2023 0.00170 -0.00001 -0.58% 0.00171 0.00171 0.00167
May 24, 2023 0.00168 -0.00012 -6.67% 0.00180 0.00185 0.00168
May 23, 2023 0.00179 0.00002 1.13% 0.00177 0.00179 0.00177
May 22, 2023 0.00177 -0.00006 -3.28% 0.00183 0.00188 0.00177
May 21, 2023 0.00183 0.00000 0.00% 0.00183 0.00183 0.00183
May 20, 2023 0.00183 0.00000 0.00% 0.00183 0.00183 0.00183
May 19, 2023 0.00183 0.00000 0.00% 0.00183 0.00188 0.00183
May 18, 2023 0.00184 -0.00005 -2.65% 0.00189 0.00190 0.00183
May 17, 2023 0.00189 -0.00004 -2.07% 0.00193 0.00193 0.00184
May 16, 2023 0.00186 -0.00004 -2.11% 0.00190 0.00190 0.00186
May 15, 2023 0.00190 0.00005 2.70% 0.00185 0.00191 0.00185
May 14, 2023 0.00186 0.00004 2.20% 0.00182 0.00190 0.00182
May 13, 2023 0.00182 -0.00012 -6.19% 0.00194 0.00194 0.00180
May 12, 2023 0.00193 0.00000 0.00% 0.00193 0.00193 0.00193
May 11, 2023 0.00193 -0.00005 -2.53% 0.00198 0.00207 0.00192