XEM/BTC
Bán 0.00000196
Chênh lệch Chênh lệch0.00000004
Mua 0.00000200
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XEM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000195 0.00000002 1.04% 0.00000193 0.00000196 0.00000192
Jun 26, 2022 0.00000193 -0.00000007 -3.50% 0.00000200 0.00000206 0.00000192
Jun 25, 2022 0.00000199 -0.00000001 -0.50% 0.00000200 0.00000214 0.00000194
Jun 24, 2022 0.00000200 0.00000004 2.04% 0.00000196 0.00000203 0.00000194
Jun 23, 2022 0.00000197 -0.00000004 -1.99% 0.00000201 0.00000201 0.00000194
Jun 22, 2022 0.00000200 0.00000000 0.00% 0.00000200 0.00000201 0.00000194
Jun 21, 2022 0.00000199 0.00000000 0.00% 0.00000199 0.00000205 0.00000194
Jun 20, 2022 0.00000198 0.00000005 2.59% 0.00000193 0.00000213 0.00000190
Jun 19, 2022 0.00000192 -0.00000004 -2.04% 0.00000196 0.00000200 0.00000189
Jun 18, 2022 0.00000196 0.00000004 2.08% 0.00000192 0.00000200 0.00000189
Jun 17, 2022 0.00000193 0.00000009 4.89% 0.00000184 0.00000195 0.00000184
Jun 16, 2022 0.00000185 0.00000002 1.09% 0.00000183 0.00000186 0.00000179
Jun 15, 2022 0.00000183 0.00000004 2.23% 0.00000179 0.00000186 0.00000174
Jun 14, 2022 0.00000178 0.00000007 4.09% 0.00000171 0.00000180 0.00000167
Jun 13, 2022 0.00000171 0.00000016 10.32% 0.00000155 0.00000173 0.00000152
Jun 12, 2022 0.00000159 0.00000004 2.58% 0.00000155 0.00000159 0.00000147
Jun 11, 2022 0.00000154 -0.00000003 -1.91% 0.00000157 0.00000164 0.00000150
Jun 10, 2022 0.00000158 -0.00000006 -3.66% 0.00000164 0.00000167 0.00000155
Jun 9, 2022 0.00000165 0.00000000 0.00% 0.00000165 0.00000169 0.00000162
Jun 8, 2022 0.00000164 -0.00000001 -0.61% 0.00000165 0.00000166 0.00000162