XTZ/USD
Bán 1.4264
Chênh lệch Chênh lệch0.0781
Mua 1.5045
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XTZ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 1.3979 -0.0010 -0.07% 1.3989 1.4109 1.3887
Oct 3, 2022 1.3989 0.0609 4.55% 1.3380 1.4125 1.3208
Oct 2, 2022 1.3385 -0.0328 -2.39% 1.3713 1.3829 1.3274
Oct 1, 2022 1.3723 -0.0128 -0.92% 1.3851 1.3945 1.3607
Sep 30, 2022 1.3851 -0.0165 -1.18% 1.4016 1.4249 1.3704
Sep 29, 2022 1.3997 -0.0031 -0.22% 1.4028 1.4102 1.3684
Sep 28, 2022 1.4027 -0.0019 -0.14% 1.4046 1.4163 1.3519
Sep 27, 2022 1.4036 -0.0304 -2.12% 1.4340 1.5010 1.3429
Sep 26, 2022 1.4340 0.0170 1.20% 1.4170 1.4383 1.3839
Sep 25, 2022 1.4170 -0.0185 -1.29% 1.4355 1.4678 1.3993
Sep 24, 2022 1.4355 -0.0519 -3.49% 1.4874 1.5077 1.4279
Sep 14, 2022 1.4975 0.0114 0.77% 1.4861 1.5091 1.4758
Sep 13, 2022 1.4873 -0.1248 -7.74% 1.6121 1.6448 1.4795
Sep 12, 2022 1.6121 -0.0265 -1.62% 1.6386 1.6791 1.5650
Sep 11, 2022 1.6383 0.0191 1.18% 1.6192 1.7084 1.5777
Sep 10, 2022 1.6192 0.0189 1.18% 1.6003 1.6363 1.5782
Sep 9, 2022 1.6003 0.0548 3.55% 1.5455 1.6204 1.5410
Sep 8, 2022 1.5455 0.0969 6.69% 1.4486 1.5590 1.4291
Sep 7, 2022 1.4492 0.0591 4.25% 1.3901 1.4625 1.3628
Sep 6, 2022 1.3895 -0.1164 -7.73% 1.5059 1.5495 1.3875