YFI/USD
Bán 7978.30
Chênh lệch Chênh lệch62.50
Mua 8040.80
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

YFI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 8416.95 -12.15 -0.14% 8429.10 8618.35 8325.70
May 25, 2022 8430.05 -623.60 -6.89% 9053.65 10243.75 7770.35
May 24, 2022 9056.65 153.55 1.72% 8903.10 9290.75 8710.85
May 23, 2022 8906.30 -533.80 -5.65% 9440.10 9760.80 8837.50
May 22, 2022 9441.70 206.65 2.24% 9235.05 9648.25 9094.55
May 21, 2022 9236.05 134.45 1.48% 9101.60 9415.35 8872.60
May 20, 2022 9100.60 -357.50 -3.78% 9458.10 9870.25 8968.15
May 19, 2022 9458.10 411.15 4.54% 9046.95 9728.95 8844.75
May 18, 2022 9047.95 -906.05 -9.10% 9954.00 10206.75 8994.75
May 17, 2022 9953.00 246.95 2.54% 9706.05 10471.75 9609.40
May 16, 2022 9707.00 -859.05 -8.13% 10566.05 10574.55 9592.55
May 15, 2022 10565.55 387.45 3.81% 10178.10 10584.55 9776.30
May 14, 2022 10177.10 297.80 3.01% 9879.30 10347.50 9504.90
May 13, 2022 9880.30 -15.80 -0.16% 9896.10 11130.20 9661.75
May 12, 2022 9896.10 -1462.10 -12.87% 11358.20 12039.25 9265.30
May 11, 2022 11364.20 -2306.85 -16.87% 13671.05 14830.60 11179.30
May 10, 2022 13669.05 1227.90 9.87% 12441.15 14741.05 12199.90
May 9, 2022 12441.10 -3112.90 -20.01% 15554.00 15776.70 12298.45
May 8, 2022 15550.00 -786.95 -4.82% 16336.95 16459.85 15420.00
May 7, 2022 16337.95 -349.30 -2.09% 16687.25 16910.35 16087.40