ZAL
Bán 37.315
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 37.485

Giao dịch Zalando SE - biểu đồ giá ZAL

Bán 37.315
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 37.485
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ZAL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 37.095 3.365 9.98% 33.730 37.125 33.690
May 25, 2022 33.760 1.325 4.09% 32.435 34.130 31.565
May 24, 2022 32.425 -2.255 -6.50% 34.680 34.770 31.935
May 23, 2022 35.595 -1.250 -3.39% 36.845 36.955 35.130
May 20, 2022 35.835 -0.740 -2.02% 36.575 37.715 35.825
May 19, 2022 35.925 2.245 6.67% 33.680 36.075 33.570
May 18, 2022 34.580 -0.350 -1.00% 34.930 36.035 34.540
May 17, 2022 35.485 0.755 2.17% 34.730 36.445 34.430
May 16, 2022 34.590 0.410 1.20% 34.180 34.790 33.380
May 13, 2022 34.200 0.640 1.91% 33.560 34.630 33.170
May 12, 2022 32.915 1.960 6.33% 30.955 33.030 29.850
May 11, 2022 31.885 -0.590 -1.82% 32.475 33.790 31.755
May 10, 2022 32.555 -0.240 -0.73% 32.795 33.365 32.055
May 9, 2022 31.845 -1.525 -4.57% 33.370 34.490 31.825
May 6, 2022 33.430 0.595 1.81% 32.835 33.540 30.815
May 5, 2022 33.380 -3.345 -9.11% 36.725 37.755 32.035
May 4, 2022 37.045 -0.080 -0.22% 37.125 37.975 36.135
May 3, 2022 37.795 -0.020 -0.05% 37.815 38.570 37.295
May 2, 2022 37.405 -0.575 -1.51% 37.980 38.000 35.040
Apr 29, 2022 37.385 0.360 0.97% 37.025 37.975 36.885