ZAL
Bán 19.715
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 19.815

Giao dịch Zalando SE - biểu đồ giá ZAL

Bán 19.715
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 19.815
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ZAL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 19.715 0.275 1.41% 19.440 20.000 19.375
Sep 29, 2022 19.295 -0.815 -4.05% 20.110 20.365 19.125
Sep 28, 2022 20.635 0.830 4.19% 19.805 20.665 19.160
Sep 27, 2022 20.080 -0.120 -0.59% 20.200 20.735 19.955
Sep 26, 2022 19.690 0.395 2.05% 19.295 20.435 19.155
Sep 23, 2022 19.510 -0.470 -2.35% 19.980 20.360 19.270
Sep 22, 2022 20.855 0.170 0.82% 20.685 20.955 19.980
Sep 21, 2022 21.195 0.230 1.10% 20.965 21.275 20.585
Sep 20, 2022 21.315 -0.070 -0.33% 21.385 21.615 20.475
Sep 19, 2022 21.395 -0.140 -0.65% 21.535 21.685 21.235
Sep 16, 2022 21.625 0.420 1.98% 21.205 21.925 20.865
Sep 15, 2022 21.905 0.280 1.29% 21.625 22.485 21.495
Sep 14, 2022 21.635 -0.110 -0.51% 21.745 22.635 21.245
Sep 13, 2022 22.105 -1.855 -7.74% 23.960 24.060 22.065
Sep 12, 2022 23.940 0.880 3.82% 23.060 24.320 22.870
Sep 9, 2022 22.840 0.755 3.42% 22.085 23.230 21.955
Sep 8, 2022 22.205 -0.645 -2.82% 22.850 22.860 21.565
Sep 7, 2022 22.705 -0.030 -0.13% 22.735 23.050 22.185
Sep 6, 2022 22.860 0.395 1.76% 22.465 23.570 22.465
Sep 5, 2022 22.395 0.340 1.54% 22.055 22.495 21.855