0881
Bán 50.15
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 51.15

Giao dịch Zhongsheng Group Holdings Limited - biểu đồ giá 0881

Bán 50.15
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 51.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0881 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 50.60 -0.75 -1.46% 51.35 51.35 49.90
May 25, 2022 51.65 0.90 1.77% 50.75 52.25 50.75
May 24, 2022 50.90 -0.50 -0.97% 51.40 52.55 50.45
May 23, 2022 51.45 -1.00 -1.91% 52.45 53.35 51.10
May 20, 2022 51.40 1.20 2.39% 50.20 51.45 50.20
May 19, 2022 50.25 -0.65 -1.28% 50.90 50.90 49.30
May 18, 2022 51.25 0.35 0.69% 50.90 52.10 50.30
May 17, 2022 50.30 0.45 0.90% 49.85 51.70 49.85
May 16, 2022 50.55 -0.05 -0.10% 50.60 50.85 49.90
May 13, 2022 50.75 1.25 2.53% 49.50 50.95 49.20
May 12, 2022 50.35 1.15 2.34% 49.20 50.50 49.10
May 11, 2022 50.15 1.95 4.05% 48.20 50.15 47.95
May 10, 2022 48.50 1.20 2.54% 47.30 48.90 46.65
May 6, 2022 49.15 -0.05 -0.10% 49.20 50.85 48.65
May 5, 2022 50.80 0.05 0.10% 50.75 51.40 49.80
May 4, 2022 50.10 -0.75 -1.47% 50.85 51.25 49.95
May 3, 2022 51.75 0.85 1.67% 50.90 52.30 50.05
Apr 29, 2022 51.60 2.00 4.03% 49.60 52.20 49.60
Apr 28, 2022 50.45 0.10 0.20% 50.35 51.05 49.80
Apr 27, 2022 50.10 2.10 4.38% 48.00 50.50 48.00