ZTS
Bán 173.52
Chênh lệch Chênh lệch0.76
Mua 174.28

Giao dịch Zoetis - biểu đồ giá ZTS

Bán 173.52
Chênh lệch Chênh lệch0.76
Mua 174.28
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ZTS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 173.52 2.76 1.62% 170.76 174.76 169.78
Jun 28, 2022 169.79 -2.79 -1.62% 172.58 173.93 169.71
Jun 27, 2022 173.24 -0.65 -0.37% 173.89 174.91 172.53
Jun 24, 2022 174.31 3.59 2.10% 170.72 174.31 170.13
Jun 23, 2022 168.83 3.68 2.23% 165.15 169.07 164.97
Jun 22, 2022 163.91 3.18 1.98% 160.73 165.93 160.48
Jun 21, 2022 161.65 1.94 1.21% 159.71 162.39 159.71
Jun 17, 2022 158.51 1.66 1.06% 156.85 161.28 156.46
Jun 16, 2022 157.19 2.12 1.37% 155.07 157.81 153.86
Jun 15, 2022 157.72 -0.87 -0.55% 158.59 159.88 155.11
Jun 14, 2022 157.52 2.03 1.31% 155.49 157.99 154.45
Jun 13, 2022 155.54 -1.37 -0.87% 156.91 157.33 154.06
Jun 10, 2022 161.15 -2.60 -1.59% 163.75 164.70 161.11
Jun 9, 2022 166.19 -3.24 -1.91% 169.43 170.75 166.07
Jun 8, 2022 170.97 -1.77 -1.02% 172.74 174.26 170.88
Jun 7, 2022 173.40 3.19 1.87% 170.21 173.92 170.21
Jun 6, 2022 170.64 0.36 0.21% 170.28 171.84 169.47
Jun 3, 2022 168.62 -1.18 -0.69% 169.80 170.68 168.23
Jun 2, 2022 172.20 5.43 3.26% 166.77 172.49 165.84
Jun 1, 2022 166.63 -3.91 -2.29% 170.54 171.41 165.37