vi
Làm thế nào để chiến thắng?
Giao dịch có lãi
Trở thành nhà giao dịch hàng đầu trong ngày
Nhận giải thưởng của bạn

Bảng xếp hạngNgười chiến thắng cuối cùngTham gia ngay bây giờ và nhận tiền thưởng $ 50* của bạn

* Xác minh tài khoản của bạn, gửi $ 20 trở lên và thực hiện 1 giao dịch (tất cả trong vòng 30 ngày) để nhận $ 50. Việc rút tiền thưởng có thể phải chịu thêm hoa hồng (chi tiết hơn trong Điều khoản & Điều kiện hoặc tại support@currency.com)

Quy định
Để tham gia vào Thử thách hàng ngày của Currency.com, bạn nên thực hiện ít nhất một giao dịch có đòn bẩy trong ngày tương ứng.
Các vị trí trong bảng xếp hạng được phân phối theo lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy được mở và đóng trong ngày của người tham gia
Quỹ giải thưởng của Thử thách hàng ngày là 10% hoa hồng được tạo bởi các khách hàng của Currency.com, những người đang giao dịch với đòn bẩy trong ngày. Hoa hồng trao đổi không được thêm vào quỹ giải thưởng.
Giải thưởng được chia cho 3 người tham gia hàng đầu theo thứ tự sau:
Vị trí thứ nhất - 50% của giải thưởng
Vị trí thứ 2 - 30% của giải thưởng
Vị trí thứ 3 - 20% của giải thưởng
Các vị trí trong bảng xếp hạng được phân phối theo lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy được mở và đóng trong ngày của người tham giaWhat is a tokenised stock?

It is a token that mirrors the value of a real asset: you can sell or buy it at the price of the underlying stock, it can bring dividends. Currency.com is the world's one and only regulated cryptoexchange, where you can legally buy more than 1,300 different cryptocurrencies and tokens.
For more details read a whitepaper


Whitepaper

Tokenised assets are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how tokenised assets and leverage work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Nothing in the above article should be regarded as a recommendation to trade generally, to trade on a particular platform or to trade in a particular asset. Asset prices can go down as well as up and past performance is not a guide to future performance. Investors and traders should thoroughly research an asset or strategy before making any trading or investment decision and if necessary seek professional advice.