TRX/BTC
Bán 0.00000217
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000223

Giá TRON to Bitcoin - biểu đồ TRX/BTC

TRX/BTC 0.00000223
Bán 0.00000217
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000223
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRX/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.00000235 -0.00000001 -0.42% 0.00000236 0.00000236 0.00000234
Mar 21, 2023 0.00000235 0.00000003 1.29% 0.00000232 0.00000237 0.00000231
Mar 20, 2023 0.00000231 -0.00000004 -1.70% 0.00000235 0.00000240 0.00000230
Mar 19, 2023 0.00000234 -0.00000007 -2.90% 0.00000241 0.00000244 0.00000233
Mar 18, 2023 0.00000241 -0.00000002 -0.82% 0.00000243 0.00000245 0.00000238
Mar 17, 2023 0.00000244 -0.00000013 -5.06% 0.00000257 0.00000257 0.00000241
Mar 16, 2023 0.00000257 -0.00000009 -3.38% 0.00000266 0.00000267 0.00000257
Mar 15, 2023 0.00000265 -0.00000003 -1.12% 0.00000268 0.00000270 0.00000261
Mar 14, 2023 0.00000268 -0.00000006 -2.19% 0.00000274 0.00000275 0.00000257
Mar 13, 2023 0.00000274 -0.00000015 -5.19% 0.00000289 0.00000303 0.00000273
Mar 12, 2023 0.00000290 0.00000007 2.47% 0.00000283 0.00000290 0.00000279
Mar 11, 2023 0.00000284 0.00000003 1.07% 0.00000281 0.00000285 0.00000272
Mar 10, 2023 0.00000281 -0.00000003 -1.06% 0.00000284 0.00000289 0.00000277
Mar 9, 2023 0.00000284 -0.00000013 -4.38% 0.00000297 0.00000310 0.00000277
Mar 8, 2023 0.00000297 0.00000001 0.34% 0.00000296 0.00000298 0.00000294
Mar 7, 2023 0.00000295 -0.00000003 -1.01% 0.00000298 0.00000299 0.00000292
Mar 6, 2023 0.00000297 0.00000000 0.00% 0.00000297 0.00000299 0.00000294
Mar 5, 2023 0.00000296 0.00000001 0.34% 0.00000295 0.00000299 0.00000294
Mar 4, 2023 0.00000295 -0.00000003 -1.01% 0.00000298 0.00000299 0.00000294
Mar 3, 2023 0.00000297 0.00000003 1.02% 0.00000294 0.00000300 0.00000293