TRX/BTC
Bán 0.00000282
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000289
Bán 0.00000282
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000289
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRX/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.00000282 -0.00000006 -2.08% 0.00000288 0.00000288 0.00000280
Feb 8, 2023 0.00000288 0.00000008 2.86% 0.00000280 0.00000303 0.00000278
Feb 7, 2023 0.00000279 0.00000005 1.82% 0.00000274 0.00000281 0.00000274
Feb 6, 2023 0.00000274 -0.00000003 -1.08% 0.00000277 0.00000277 0.00000273
Feb 5, 2023 0.00000276 0.00000005 1.85% 0.00000271 0.00000277 0.00000270
Feb 4, 2023 0.00000270 -0.00000001 -0.37% 0.00000271 0.00000272 0.00000267
Feb 3, 2023 0.00000270 0.00000001 0.37% 0.00000269 0.00000272 0.00000267
Feb 2, 2023 0.00000268 0.00000005 1.90% 0.00000263 0.00000271 0.00000260
Feb 1, 2023 0.00000263 -0.00000003 -1.13% 0.00000266 0.00000268 0.00000263
Jan 31, 2023 0.00000266 -0.00000003 -1.12% 0.00000269 0.00000273 0.00000265
Jan 30, 2023 0.00000269 0.00000003 1.13% 0.00000266 0.00000271 0.00000262
Jan 29, 2023 0.00000265 -0.00000006 -2.21% 0.00000271 0.00000272 0.00000264
Jan 28, 2023 0.00000271 -0.00000002 -0.73% 0.00000273 0.00000274 0.00000267
Jan 27, 2023 0.00000272 0.00000007 2.64% 0.00000265 0.00000276 0.00000264
Jan 26, 2023 0.00000265 0.00000001 0.38% 0.00000264 0.00000266 0.00000263
Jan 25, 2023 0.00000265 0.00000002 0.76% 0.00000263 0.00000267 0.00000260
Jan 24, 2023 0.00000263 -0.00000008 -2.95% 0.00000271 0.00000272 0.00000260
Jan 23, 2023 0.00000270 0.00000001 0.37% 0.00000269 0.00000273 0.00000266
Jan 22, 2023 0.00000268 0.00000000 0.00% 0.00000268 0.00000271 0.00000264
Jan 21, 2023 0.00000267 -0.00000007 -2.55% 0.00000274 0.00000274 0.00000265