TRX/USD
Bán 0.06255
Chênh lệch Chênh lệch0.00523
Mua 0.06778
Bán 0.06255
Chênh lệch Chênh lệch0.00523
Mua 0.06778
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.06182 -0.00241 -3.75% 0.06423 0.06435 0.06122
Feb 8, 2023 0.06426 0.00114 1.81% 0.06312 0.06791 0.06284
Feb 7, 2023 0.06311 0.00253 4.18% 0.06058 0.06322 0.06052
Feb 6, 2023 0.06059 -0.00099 -1.61% 0.06158 0.06196 0.06007
Feb 5, 2023 0.06158 0.00035 0.57% 0.06123 0.06316 0.06064
Feb 4, 2023 0.06125 -0.00045 -0.73% 0.06170 0.06195 0.06057
Feb 3, 2023 0.06170 0.00041 0.67% 0.06129 0.06216 0.06072
Feb 2, 2023 0.06128 0.00069 1.14% 0.06059 0.06284 0.06024
Feb 1, 2023 0.06058 0.00087 1.46% 0.05971 0.06081 0.05887
Jan 31, 2023 0.05969 -0.00006 -0.10% 0.05975 0.06056 0.05921
Jan 30, 2023 0.05976 -0.00145 -2.37% 0.06121 0.06143 0.05889
Jan 29, 2023 0.06121 0.00067 1.11% 0.06054 0.06195 0.06037
Jan 28, 2023 0.06055 -0.00046 -0.75% 0.06101 0.06131 0.05948
Jan 27, 2023 0.06101 0.00188 3.18% 0.05913 0.06171 0.05824
Jan 26, 2023 0.05913 -0.00019 -0.32% 0.05932 0.05958 0.05828
Jan 25, 2023 0.05929 0.00161 2.79% 0.05768 0.06029 0.05675
Jan 24, 2023 0.05770 -0.00248 -4.12% 0.06018 0.06097 0.05723
Jan 23, 2023 0.06019 0.00105 1.78% 0.05914 0.06070 0.05808
Jan 22, 2023 0.05915 -0.00008 -0.14% 0.05923 0.06018 0.05819
Jan 21, 2023 0.05923 -0.00105 -1.74% 0.06028 0.06105 0.05913