TRY/JPY
Bán 6.500
Chênh lệch Chênh lệch0.450
Mua 6.950
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRY/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 6.501 -0.020 -0.31% 6.521 6.539 6.421
May 30, 2023 6.522 -0.207 -3.08% 6.729 6.731 6.431
May 29, 2023 6.728 -0.054 -0.80% 6.782 6.795 6.698
May 28, 2023 6.781 0.018 0.27% 6.763 6.785 6.759
May 26, 2023 6.823 0.078 1.16% 6.745 6.841 6.668
May 25, 2023 6.744 -0.003 -0.04% 6.747 6.790 6.709
May 24, 2023 6.748 0.005 0.07% 6.743 6.776 6.718
May 23, 2023 6.742 -0.006 -0.09% 6.748 6.765 6.614
May 22, 2023 6.749 0.034 0.51% 6.715 6.759 6.616
May 21, 2023 6.714 -0.021 -0.31% 6.735 6.738 6.702
May 19, 2023 6.728 -0.039 -0.58% 6.767 6.770 6.704
May 18, 2023 6.768 0.035 0.52% 6.733 6.826 6.720
May 17, 2023 6.734 0.061 0.91% 6.673 6.766 6.666
May 16, 2023 6.673 -0.011 -0.16% 6.684 6.700 6.653
May 15, 2023 6.685 -0.024 -0.36% 6.709 6.730 6.670
May 14, 2023 6.709 0.008 0.12% 6.701 6.712 6.701
May 12, 2023 6.572 -0.057 -0.86% 6.629 6.637 6.472
May 11, 2023 6.619 0.004 0.06% 6.615 6.652 6.570
May 10, 2023 6.615 -0.088 -1.31% 6.703 6.712 6.601
May 9, 2023 6.704 0.007 0.10% 6.697 6.718 6.677