TRY/JPY
Bán 7.061
Chênh lệch Chênh lệch0.451
Mua 7.512
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRY/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 7.065 -0.034 -0.48% 7.099 7.115 7.053
Dec 8, 2022 7.100 0.014 0.20% 7.086 7.132 7.081
Dec 7, 2022 7.087 -0.032 -0.45% 7.119 7.173 7.078
Dec 6, 2022 7.120 0.015 0.21% 7.105 7.148 7.070
Dec 5, 2022 7.104 0.114 1.63% 6.990 7.123 6.969
Dec 4, 2022 6.990 -0.004 -0.06% 6.994 6.996 6.961
Dec 2, 2022 6.982 -0.044 -0.63% 7.026 7.072 6.931
Dec 1, 2022 7.025 -0.120 -1.68% 7.145 7.159 7.015
Nov 30, 2022 7.145 -0.072 -1.00% 7.217 7.287 7.138
Nov 29, 2022 7.219 0.004 0.06% 7.215 7.248 7.172
Nov 28, 2022 7.217 -0.041 -0.56% 7.258 7.259 7.154
Nov 27, 2022 7.259 -0.006 -0.08% 7.265 7.266 7.241
Nov 25, 2022 7.242 0.031 0.43% 7.211 7.266 7.202
Nov 24, 2022 7.212 -0.043 -0.59% 7.255 7.268 7.182
Nov 23, 2022 7.255 -0.105 -1.43% 7.360 7.381 7.251
Nov 22, 2022 7.359 -0.049 -0.66% 7.408 7.416 7.346
Nov 21, 2022 7.408 0.103 1.41% 7.305 7.417 7.300
Nov 20, 2022 7.306 -0.006 -0.08% 7.312 7.320 7.285
Nov 18, 2022 7.306 -0.020 -0.27% 7.326 7.327 7.273
Nov 17, 2022 7.325 0.075 1.03% 7.250 7.351 7.228