TWT/USD
Bán 1.07275
Chênh lệch Chênh lệch0.00050
Mua 1.07325

Giá Trust Wallet Token to US Dollar - biểu đồ TWT/USD

Bán 1.07275
Chênh lệch Chênh lệch0.00050
Mua 1.07325
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 1.07546 0.00719 0.67% 1.06827 1.07562 1.06192
Jun 1, 2023 1.06827 -0.00858 -0.80% 1.07685 1.10662 1.06275
May 31, 2023 1.07685 -0.01469 -1.35% 1.09154 1.09491 1.06715
May 30, 2023 1.09134 -0.00449 -0.41% 1.09583 1.09971 1.08641
May 29, 2023 1.09593 -0.02376 -2.12% 1.11969 1.12159 1.08372
May 28, 2023 1.11969 0.01952 1.77% 1.10017 1.13353 1.09828
May 27, 2023 1.10017 0.02338 2.17% 1.07679 1.11721 1.07508
May 26, 2023 1.07669 0.01002 0.94% 1.06667 1.08373 1.06183
May 25, 2023 1.06667 -0.00603 -0.56% 1.07270 1.07557 1.05772
May 24, 2023 1.07260 -0.02896 -2.63% 1.10156 1.10370 1.05708
May 23, 2023 1.10216 0.03285 3.07% 1.06931 1.11856 1.06278
May 22, 2023 1.06931 0.00726 0.68% 1.06205 1.07868 1.05495
May 21, 2023 1.06295 -0.02835 -2.60% 1.09130 1.09469 1.05553
May 20, 2023 1.09080 0.00832 0.77% 1.08248 1.09782 1.08082
May 19, 2023 1.08238 -0.02498 -2.26% 1.10736 1.10742 1.08195
May 18, 2023 1.10721 -0.00390 -0.35% 1.11111 1.13668 1.09153
May 17, 2023 1.11131 0.01712 1.56% 1.09419 1.11587 1.07798
May 16, 2023 1.09379 -0.01905 -1.71% 1.11284 1.11956 1.08442
May 15, 2023 1.11283 -0.00304 -0.27% 1.11587 1.13780 1.10690
May 14, 2023 1.11627 0.00288 0.26% 1.11339 1.12428 1.10410