TWT/USDT
Bán 1.06549
Chênh lệch Chênh lệch0.00032
Mua 1.06581
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TWT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 1.06790 -0.00270 -0.25% 1.07060 1.07549 1.06500
Jun 4, 2023 1.07060 -0.00469 -0.44% 1.07529 1.08749 1.07010
Jun 3, 2023 1.07520 0.00191 0.18% 1.07329 1.08149 1.06580
Jun 2, 2023 1.07290 0.00440 0.41% 1.06850 1.07820 1.06220
Jun 1, 2023 1.06850 -0.00840 -0.78% 1.07690 1.10680 1.06300
May 31, 2023 1.07690 -0.01469 -1.35% 1.09159 1.09494 1.06719
May 30, 2023 1.09139 -0.00451 -0.41% 1.09590 1.09990 1.08674
May 29, 2023 1.09600 -0.02360 -2.11% 1.11960 1.12150 1.08400
May 28, 2023 1.11960 0.01970 1.79% 1.09990 1.13344 1.09810
May 27, 2023 1.09990 0.02330 2.16% 1.07660 1.11710 1.07500
May 26, 2023 1.07650 0.00960 0.90% 1.06690 1.08359 1.06200
May 25, 2023 1.06690 -0.00610 -0.57% 1.07300 1.07590 1.05800
May 24, 2023 1.07290 -0.02889 -2.62% 1.10179 1.10390 1.05750
May 23, 2023 1.10240 0.03301 3.09% 1.06939 1.11870 1.06284
May 22, 2023 1.06939 0.00729 0.69% 1.06210 1.07900 1.05509
May 21, 2023 1.06300 -0.02820 -2.58% 1.09120 1.09460 1.05539
May 20, 2023 1.09070 0.00820 0.76% 1.08250 1.09769 1.08074
May 19, 2023 1.08240 -0.02524 -2.28% 1.10764 1.10769 1.08205
May 18, 2023 1.10750 -0.00380 -0.34% 1.11130 1.13700 1.09185
May 17, 2023 1.11150 0.01710 1.56% 1.09440 1.11620 1.07830