UMA/USD
Bán 1.6482
Chênh lệch Chênh lệch0.0120
Mua 1.6602
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 1.6381 -0.0299 -1.79% 1.6680 1.6982 1.6179
Nov 27, 2022 1.6581 0.0000 0.00% 1.6581 1.7780 1.6481
Nov 26, 2022 1.6581 0.0102 0.62% 1.6479 1.7478 1.6381
Nov 25, 2022 1.6479 0.0005 0.03% 1.6474 1.7778 1.5975
Nov 24, 2022 1.6474 -0.0193 -1.16% 1.6667 1.6874 1.6068
Nov 23, 2022 1.6567 0.0796 5.05% 1.5771 1.7068 1.5670
Nov 22, 2022 1.5671 0.0298 1.94% 1.5373 1.5971 1.5069
Nov 21, 2022 1.5373 -0.0396 -2.51% 1.5769 1.5872 1.5072
Nov 20, 2022 1.5768 -0.1002 -5.97% 1.6770 1.6970 1.5668
Nov 19, 2022 1.6670 -0.0100 -0.60% 1.6770 1.7370 1.6469
Nov 18, 2022 1.6769 0.0393 2.40% 1.6376 1.7774 1.6376
Nov 17, 2022 1.6476 -0.0199 -1.19% 1.6675 1.6775 1.6276
Nov 16, 2022 1.6675 -0.0190 -1.13% 1.6865 1.6979 1.6372
Nov 15, 2022 1.6865 0.0198 1.19% 1.6667 1.7270 1.6467
Nov 14, 2022 1.6667 0.0203 1.23% 1.6464 1.6863 1.5665
Nov 13, 2022 1.6466 -0.1491 -8.30% 1.7957 1.9057 1.6264
Nov 12, 2022 1.8057 0.0806 4.67% 1.7251 1.9943 1.6951
Nov 11, 2022 1.7252 -0.0698 -3.89% 1.7950 1.8251 1.6361
Nov 10, 2022 1.7946 0.2870 19.04% 1.5076 1.8447 1.4975
Nov 9, 2022 1.5076 -0.4514 -23.04% 1.9590 1.9790 1.4775