UMA/USD
Bán 2.0779
Chênh lệch Chênh lệch0.0094
Mua 2.0873
Bán 2.0779
Chênh lệch Chênh lệch0.0094
Mua 2.0873
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 2.0669 -0.0810 -3.77% 2.1479 2.1586 2.0408
Feb 8, 2023 2.1479 -0.0200 -0.92% 2.1679 2.2023 2.1114
Feb 7, 2023 2.1679 0.1038 5.03% 2.0641 2.1749 2.0641
Feb 6, 2023 2.0641 -0.0045 -0.22% 2.0686 2.1106 2.0341
Feb 5, 2023 2.0686 -0.0713 -3.33% 2.1399 2.1729 2.0479
Feb 4, 2023 2.1389 0.0221 1.04% 2.1168 2.1829 2.1061
Feb 3, 2023 2.1171 0.0492 2.38% 2.0679 2.1471 2.0501
Feb 2, 2023 2.0659 -0.0162 -0.78% 2.0821 2.1589 2.0581
Feb 1, 2023 2.0801 0.0420 2.06% 2.0381 2.0991 1.9530
Jan 31, 2023 2.0381 0.0550 2.77% 1.9831 2.0608 1.9691
Jan 30, 2023 1.9821 -0.1298 -6.15% 2.1119 2.1189 1.9461
Jan 29, 2023 2.1099 0.0356 1.72% 2.0743 2.1441 2.0583
Jan 28, 2023 2.0743 0.0210 1.02% 2.0533 2.2374 2.0095
Jan 27, 2023 2.0513 0.0017 0.08% 2.0496 2.0743 2.0046
Jan 26, 2023 2.0496 0.0015 0.07% 2.0481 2.0941 2.0269
Jan 25, 2023 2.0501 -0.0920 -4.29% 2.1421 2.1919 1.9750
Jan 24, 2023 2.1391 0.1498 7.53% 1.9893 2.2918 1.9743
Jan 23, 2023 1.9893 0.0410 2.10% 1.9483 2.0053 1.9461
Jan 22, 2023 1.9483 0.0172 0.89% 1.9311 2.0661 1.9063
Jan 21, 2023 1.9321 -0.0050 -0.26% 1.9371 2.0851 1.8987