UMA/USDT
Bán 2.0240
Chênh lệch Chênh lệch0.0050
Mua 2.0290
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 2.0630 -0.0070 -0.34% 2.0700 2.0720 2.0430
Mar 21, 2023 2.0690 -0.0230 -1.10% 2.0920 2.2120 2.0280
Mar 20, 2023 2.0930 0.0010 0.05% 2.0920 2.3070 2.0400
Mar 19, 2023 2.0920 0.0490 2.40% 2.0430 2.1120 2.0410
Mar 18, 2023 2.0410 -0.0990 -4.63% 2.1400 2.1600 2.0320
Mar 17, 2023 2.1400 0.0370 1.76% 2.1030 2.1720 2.0530
Mar 16, 2023 2.1480 0.2300 11.99% 1.9180 2.2090 1.9050
Mar 15, 2023 1.9200 -0.0960 -4.76% 2.0160 2.0430 1.8860
Mar 14, 2023 2.0139 0.0499 2.54% 1.9640 2.0870 1.9240
Mar 13, 2023 1.9620 0.0640 3.37% 1.8980 1.9910 1.8340
Mar 12, 2023 1.8980 0.1090 6.09% 1.7890 1.9080 1.7710
Mar 11, 2023 1.7890 0.0140 0.79% 1.7750 1.8440 1.7070
Mar 10, 2023 1.7760 0.0170 0.97% 1.7590 1.7880 1.6460
Mar 9, 2023 1.7590 -0.1290 -6.83% 1.8880 1.9320 1.7290
Mar 8, 2023 1.8880 -0.1010 -5.08% 1.9890 2.0050 1.8700
Mar 7, 2023 1.9880 -0.0520 -2.55% 2.0400 2.0610 1.9450
Mar 6, 2023 2.0400 -0.0330 -1.59% 2.0730 2.0780 2.0299
Mar 5, 2023 2.0730 0.0070 0.34% 2.0660 2.1790 2.0480
Mar 4, 2023 2.0660 0.0330 1.62% 2.0330 2.1589 1.9870
Mar 3, 2023 2.0339 -0.1581 -7.21% 2.1920 2.2090 2.0150