UMA/USDT
Bán 2.0960
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 2.1020
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UMA/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 6, 2023 2.0730 0.0030 0.14% 2.0700 2.0940 2.0600
Feb 5, 2023 2.0700 -0.0710 -3.32% 2.1410 2.1740 2.0490
Feb 4, 2023 2.1400 0.0230 1.09% 2.1170 2.1840 2.1070
Feb 3, 2023 2.1180 0.0490 2.37% 2.0690 2.1480 2.0510
Feb 2, 2023 2.0670 -0.0160 -0.77% 2.0830 2.1600 2.0590
Feb 1, 2023 2.0810 0.0420 2.06% 2.0390 2.1000 1.9540
Jan 31, 2023 2.0390 0.0550 2.77% 1.9840 2.0620 1.9700
Jan 30, 2023 1.9830 -0.1300 -6.15% 2.1130 2.1200 1.9470
Jan 29, 2023 2.1110 0.0360 1.73% 2.0750 2.1450 2.0590
Jan 28, 2023 2.0750 0.0210 1.02% 2.0540 2.2380 2.0099
Jan 27, 2023 2.0520 0.0010 0.05% 2.0510 2.0750 2.0059
Jan 26, 2023 2.0510 0.0020 0.10% 2.0490 2.0950 2.0280
Jan 25, 2023 2.0510 -0.0910 -4.25% 2.1420 2.1930 1.9760
Jan 24, 2023 2.1400 0.1500 7.54% 1.9900 2.2930 1.9750
Jan 23, 2023 1.9900 0.0410 2.10% 1.9490 2.0059 1.9470
Jan 22, 2023 1.9490 0.0170 0.88% 1.9320 2.0670 1.9070
Jan 21, 2023 1.9330 -0.0050 -0.26% 1.9380 2.0860 1.8990
Jan 20, 2023 1.9400 0.1140 6.24% 1.8260 1.9410 1.8170
Jan 19, 2023 1.8280 0.0480 2.70% 1.7800 1.8550 1.7800
Jan 18, 2023 1.7810 -0.0910 -4.86% 1.8720 1.9700 1.7380