UNI/USD
Bán 6.57810
Chênh lệch Chênh lệch0.03080
Mua 6.60890
Bán 6.57810
Chênh lệch Chênh lệch0.03080
Mua 6.60890
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 6.59808 -0.20604 -3.03% 6.80412 6.86084 6.50198
Feb 8, 2023 6.80492 -0.15610 -2.24% 6.96102 7.03997 6.57287
Feb 7, 2023 6.96102 0.32600 4.91% 6.63502 6.98785 6.61904
Feb 6, 2023 6.63602 -0.23324 -3.40% 6.86926 6.95739 6.58519
Feb 5, 2023 6.86916 -0.31403 -4.37% 7.18319 7.30481 6.73986
Feb 4, 2023 7.18319 0.14079 2.00% 7.04240 7.32963 6.99477
Feb 3, 2023 7.04240 -0.05492 -0.77% 7.09732 7.27306 6.91705
Feb 2, 2023 7.09632 0.31443 4.64% 6.78189 7.50766 6.78189
Feb 1, 2023 6.77979 0.23763 3.63% 6.54216 6.89578 6.30651
Jan 31, 2023 6.54216 0.04293 0.66% 6.49923 6.63248 6.42034
Jan 30, 2023 6.49823 -0.41238 -5.97% 6.91061 6.99304 6.35444
Jan 29, 2023 6.90721 0.29116 4.40% 6.61605 6.97077 6.54166
Jan 28, 2023 6.61605 -0.23999 -3.50% 6.85604 6.90088 6.54016
Jan 27, 2023 6.85614 0.13425 2.00% 6.72189 6.86303 6.55624
Jan 26, 2023 6.72289 0.13779 2.09% 6.58510 6.78096 6.44716
Jan 25, 2023 6.58210 0.30155 4.80% 6.28055 6.65000 6.09788
Jan 24, 2023 6.28155 -0.42536 -6.34% 6.70691 6.81175 6.21820
Jan 23, 2023 6.70691 -0.16775 -2.44% 6.87466 6.98365 6.64196
Jan 22, 2023 6.87566 0.23166 3.49% 6.64400 7.09159 6.59947
Jan 21, 2023 6.64500 -0.00929 -0.14% 6.65429 6.80612 6.51555