UNI/USDT
Bán 4.97300
Chênh lệch Chênh lệch0.00300
Mua 4.97600
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UNI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 4.96899 -0.04300 -0.86% 5.01199 5.01899 4.93399
Jun 4, 2023 5.01300 -0.07200 -1.42% 5.08500 5.12799 4.98700
Jun 3, 2023 5.08399 0.01799 0.36% 5.06600 5.10199 5.04200
Jun 2, 2023 5.06699 0.08599 1.73% 4.98100 5.09199 4.94400
Jun 1, 2023 4.98100 -0.04099 -0.82% 5.02199 5.05199 4.95200
May 31, 2023 5.02199 -0.11000 -2.14% 5.13199 5.15700 4.98799
May 30, 2023 5.13399 0.03500 0.69% 5.09899 5.19800 5.08899
May 29, 2023 5.09800 -0.04800 -0.93% 5.14600 5.16799 5.08200
May 28, 2023 5.14399 0.10300 2.04% 5.04099 5.16799 5.02600
May 27, 2023 5.04200 0.06501 1.31% 4.97699 5.04399 4.96300
May 26, 2023 4.97499 0.02299 0.46% 4.95200 5.01600 4.93800
May 25, 2023 4.95099 -0.02300 -0.46% 4.97399 4.98299 4.86499
May 24, 2023 4.97399 -0.09501 -1.87% 5.06900 5.06900 4.87099
May 23, 2023 5.06999 -0.00401 -0.08% 5.07400 5.19900 5.02799
May 22, 2023 5.07400 -0.03800 -0.74% 5.11200 5.13899 5.05000
May 21, 2023 5.11200 -0.17700 -3.35% 5.28900 5.29599 5.09099
May 20, 2023 5.28799 -0.02900 -0.55% 5.31699 5.31699 5.24200
May 19, 2023 5.31600 0.01100 0.21% 5.30500 5.37400 5.26000
May 18, 2023 5.30600 -0.03300 -0.62% 5.33900 5.42500 5.20899
May 17, 2023 5.34099 0.19700 3.83% 5.14399 5.34200 5.10799