USD/BYN
Bán 2.84271
Chênh lệch Chênh lệch0.02878
Mua 2.87149
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 2.84128 0.00000 0.00% 2.84128 2.84128 2.84128
Mar 29, 2023 2.84128 0.01100 0.39% 2.83028 2.84201 2.82175
Mar 28, 2023 2.83028 -0.00572 -0.20% 2.83600 2.83613 2.82579
Mar 27, 2023 2.83600 0.00771 0.27% 2.82829 2.83773 2.82829
Mar 26, 2023 2.82829 0.00000 0.00% 2.82829 2.82829 2.82829
Mar 24, 2023 2.82829 -0.00833 -0.29% 2.83662 2.83662 2.81577
Mar 23, 2023 2.83662 -0.00902 -0.32% 2.84564 2.84564 2.82577
Mar 22, 2023 2.84564 -0.00022 -0.01% 2.84586 2.84748 2.83071
Mar 21, 2023 2.84586 -0.01043 -0.37% 2.85629 2.85629 2.83568
Mar 20, 2023 2.85629 0.01933 0.68% 2.83696 2.85773 2.83696
Mar 19, 2023 2.83696 0.00000 0.00% 2.83696 2.83696 2.83696
Mar 17, 2023 2.83696 0.00258 0.09% 2.83438 2.84181 2.83276
Mar 16, 2023 2.83438 0.01384 0.49% 2.82054 2.83584 2.82054
Mar 15, 2023 2.82054 0.00596 0.21% 2.81458 2.82176 2.81458
Mar 14, 2023 2.81458 -0.01042 -0.37% 2.82500 2.82500 2.80785
Mar 13, 2023 2.82500 -0.00743 -0.26% 2.83243 2.83243 2.81580
Mar 12, 2023 2.83243 0.00000 0.00% 2.83243 2.83243 2.83243
Mar 10, 2023 2.83243 -0.00048 -0.02% 2.83291 2.83375 2.82089
Mar 9, 2023 2.83291 0.01265 0.45% 2.82026 2.83375 2.82026
Mar 8, 2023 2.82026 0.00000 0.00% 2.82026 2.82026 2.82026