USD/BYN
Bán 2.41795
Chênh lệch Chênh lệch0.02451
Mua 2.44246
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.41795 -0.04988 -2.02% 2.46783 2.46783 2.35808
Sep 29, 2022 2.46783 -0.01993 -0.80% 2.48776 2.48776 2.45067
Sep 28, 2022 2.48776 0.01068 0.43% 2.47708 2.49257 2.47708
Sep 27, 2022 2.47708 -0.00469 -0.19% 2.48177 2.48177 2.47028
Sep 26, 2022 2.48177 -0.01366 -0.55% 2.49543 2.49543 2.46754
Sep 25, 2022 2.49543 0.00000 0.00% 2.49543 2.49543 2.49543
Sep 23, 2022 2.49543 -0.03692 -1.46% 2.53235 2.53235 2.48251
Sep 22, 2022 2.52728 -0.01484 -0.58% 2.54212 2.54221 2.51043
Sep 21, 2022 2.54217 0.02224 0.88% 2.51993 2.56490 2.51993
Sep 20, 2022 2.51997 -0.00533 -0.21% 2.52530 2.52532 2.50587
Sep 19, 2022 2.52532 0.00260 0.10% 2.52272 2.53008 2.51731
Sep 18, 2022 2.52274 0.00002 0.00% 2.52272 2.52274 2.52272
Sep 16, 2022 2.52274 0.00341 0.14% 2.51933 2.52590 2.49947
Sep 15, 2022 2.51933 -0.00634 -0.25% 2.52567 2.52570 2.49537
Sep 14, 2022 2.52570 -0.00842 -0.33% 2.53412 2.53426 2.50133
Sep 13, 2022 2.53416 -0.00786 -0.31% 2.54202 2.54211 2.51228
Sep 12, 2022 2.54202 -0.00537 -0.21% 2.54739 2.54739 2.53624
Sep 11, 2022 2.54735 -0.00004 -0.00% 2.54739 2.54739 2.54735
Sep 9, 2022 2.54735 -0.01308 -0.51% 2.56043 2.56043 2.54441
Sep 8, 2022 2.56039 -0.00845 -0.33% 2.56884 2.56889 2.55473