USD/CAD
Bán 1.33085
Chênh lệch Chênh lệch0.00036
Mua 1.33121
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 1.33085 -0.00075 -0.06% 1.33160 1.33461 1.32996
Jan 26, 2023 1.33165 -0.00639 -0.48% 1.33804 1.34072 1.33025
Jan 25, 2023 1.33805 0.00092 0.07% 1.33713 1.34273 1.33395
Jan 24, 2023 1.33714 0.00005 0.00% 1.33709 1.34130 1.33461
Jan 23, 2023 1.33710 0.00007 0.01% 1.33703 1.34170 1.33414
Jan 22, 2023 1.33704 -0.00101 -0.08% 1.33805 1.33816 1.33663
Jan 20, 2023 1.33740 -0.00895 -0.66% 1.34635 1.34968 1.33718
Jan 19, 2023 1.34636 -0.00322 -0.24% 1.34958 1.35198 1.34460
Jan 18, 2023 1.34957 0.01048 0.78% 1.33909 1.34996 1.33500
Jan 17, 2023 1.33905 -0.00083 -0.06% 1.33988 1.34364 1.33683
Jan 16, 2023 1.33987 0.00009 0.01% 1.33978 1.34174 1.33521
Jan 15, 2023 1.33979 0.00137 0.10% 1.33842 1.33981 1.33842
Jan 13, 2023 1.33929 0.00152 0.11% 1.33777 1.34389 1.33209
Jan 12, 2023 1.33776 -0.00522 -0.39% 1.34298 1.34578 1.33447
Jan 11, 2023 1.34295 -0.00048 -0.04% 1.34343 1.34445 1.34035
Jan 10, 2023 1.34342 0.00406 0.30% 1.33936 1.34446 1.33754
Jan 9, 2023 1.33935 -0.00420 -0.31% 1.34355 1.34437 1.33562
Jan 8, 2023 1.34356 -0.00019 -0.01% 1.34375 1.34433 1.34319
Jan 6, 2023 1.34420 -0.01203 -0.89% 1.35623 1.36640 1.34328
Jan 5, 2023 1.35622 0.00771 0.57% 1.34851 1.35945 1.34785