USD/CAD
Bán 1.28855
Chênh lệch Chênh lệch0.00018
Mua 1.28873
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 1.28547 -0.00004 -0.00% 1.28551 1.28735 1.28477
Aug 8, 2022 1.28550 -0.00881 -0.68% 1.29431 1.29493 1.28380
Aug 7, 2022 1.29432 0.00150 0.12% 1.29282 1.29462 1.29275
Aug 5, 2022 1.29352 0.00660 0.51% 1.28692 1.29842 1.28632
Aug 4, 2022 1.28691 0.00145 0.11% 1.28546 1.28754 1.28173
Aug 3, 2022 1.28545 -0.00330 -0.26% 1.28875 1.28910 1.28317
Aug 2, 2022 1.28874 0.00438 0.34% 1.28436 1.28885 1.28331
Aug 1, 2022 1.28437 0.00298 0.23% 1.28139 1.28553 1.27666
Jul 31, 2022 1.28140 0.00111 0.09% 1.28029 1.28201 1.27955
Jul 29, 2022 1.27945 -0.00118 -0.09% 1.28063 1.28544 1.27880
Jul 28, 2022 1.28062 -0.00114 -0.09% 1.28176 1.28688 1.27944
Jul 27, 2022 1.28175 -0.00580 -0.45% 1.28755 1.29107 1.28075
Jul 26, 2022 1.28754 0.00248 0.19% 1.28506 1.29005 1.28149
Jul 25, 2022 1.28507 -0.00746 -0.58% 1.29253 1.29459 1.28340
Jul 24, 2022 1.29254 0.00112 0.09% 1.29142 1.29254 1.29112
Jul 22, 2022 1.29096 0.00300 0.23% 1.28796 1.29273 1.28216
Jul 21, 2022 1.28795 -0.00070 -0.05% 1.28865 1.29363 1.28589
Jul 20, 2022 1.28864 0.00133 0.10% 1.28731 1.29062 1.28540
Jul 19, 2022 1.28723 -0.01069 -0.82% 1.29792 1.29878 1.28645
Jul 18, 2022 1.29793 -0.00279 -0.21% 1.30072 1.30243 1.28977