USD/CNH
Bán 6.80561
Chênh lệch Chênh lệch0.00349
Mua 6.80910
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 6.80561 0.06804 1.01% 6.73757 6.80938 6.73423
Feb 2, 2023 6.73754 0.02554 0.38% 6.71200 6.74369 6.70499
Feb 1, 2023 6.71198 -0.04288 -0.63% 6.75486 6.75746 6.71052
Jan 31, 2023 6.75484 -0.00234 -0.03% 6.75718 6.76635 6.74797
Jan 30, 2023 6.75719 0.01666 0.25% 6.74053 6.75786 6.73725
Jan 29, 2023 6.73954 -0.01195 -0.18% 6.75149 6.75571 6.73462
Jan 27, 2023 6.75668 0.02653 0.39% 6.73015 6.77117 6.72098
Jan 26, 2023 6.73015 -0.03667 -0.54% 6.76682 6.77398 6.72455
Jan 25, 2023 6.76681 -0.01764 -0.26% 6.78445 6.78753 6.76563
Jan 24, 2023 6.78446 0.01399 0.21% 6.77047 6.79108 6.76900
Jan 23, 2023 6.77008 -0.00867 -0.13% 6.77875 6.79011 6.76230
Jan 22, 2023 6.77875 0.00791 0.12% 6.77084 6.77925 6.76923
Jan 20, 2023 6.77943 0.00861 0.13% 6.77082 6.79251 6.75927
Jan 19, 2023 6.77079 0.00658 0.10% 6.76421 6.79390 6.76164
Jan 18, 2023 6.76435 -0.00541 -0.08% 6.76976 6.78962 6.74070
Jan 17, 2023 6.76976 0.02932 0.43% 6.74044 6.78958 6.73432
Jan 16, 2023 6.74044 0.03483 0.52% 6.70561 6.74753 6.69682
Jan 15, 2023 6.70564 0.00513 0.08% 6.70051 6.70623 6.70050
Jan 13, 2023 6.70167 -0.02380 -0.35% 6.72547 6.74819 6.69794
Jan 12, 2023 6.72547 -0.03651 -0.54% 6.76198 6.77264 6.72357