USD/CNH
Bán 6.76938
Chênh lệch Chênh lệch0.00119
Mua 6.77057
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 6.76973 0.00836 0.12% 6.76137 6.77057 6.75960
Aug 7, 2022 6.76137 -0.00075 -0.01% 6.76212 6.76327 6.75908
Aug 5, 2022 6.76551 0.01363 0.20% 6.75188 6.76837 6.74447
Aug 4, 2022 6.75189 -0.00730 -0.11% 6.75919 6.76739 6.74803
Aug 3, 2022 6.75913 -0.01907 -0.28% 6.77820 6.77903 6.75222
Aug 2, 2022 6.77817 -0.00727 -0.11% 6.78544 6.79452 6.74842
Aug 1, 2022 6.78506 0.04286 0.64% 6.74220 6.78986 6.74094
Jul 31, 2022 6.74227 0.00039 0.01% 6.74188 6.74716 6.73044
Jul 29, 2022 6.74985 0.00676 0.10% 6.74309 6.75800 6.72784
Jul 28, 2022 6.74306 -0.00135 -0.02% 6.74441 6.75498 6.73376
Jul 27, 2022 6.74442 -0.02226 -0.33% 6.76668 6.76987 6.73816
Jul 26, 2022 6.76669 0.01459 0.22% 6.75210 6.77129 6.74499
Jul 25, 2022 6.75177 -0.00799 -0.12% 6.75976 6.76612 6.74317
Jul 24, 2022 6.75976 0.00552 0.08% 6.75424 6.76256 6.75017
Jul 22, 2022 6.76116 -0.00585 -0.09% 6.76701 6.78363 6.74692
Jul 21, 2022 6.76705 -0.00627 -0.09% 6.77332 6.78742 6.76111
Jul 20, 2022 6.77328 0.03278 0.49% 6.74050 6.77686 6.73551
Jul 19, 2022 6.74038 -0.01873 -0.28% 6.75911 6.76142 6.73917
Jul 18, 2022 6.75910 -0.00042 -0.01% 6.75952 6.76412 6.73516
Jul 17, 2022 6.75946 0.00572 0.08% 6.75374 6.76366 6.75243