USD/DKK
Bán 6.94346
Chênh lệch Chênh lệch0.00171
Mua 6.94517
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 6.95719 -0.00394 -0.06% 6.96113 6.96225 6.94831
May 25, 2022 6.96109 0.03047 0.44% 6.93062 6.98901 6.92794
May 24, 2022 6.93033 -0.03177 -0.46% 6.96210 6.97718 6.92077
May 23, 2022 6.96211 -0.07713 -1.10% 7.03924 7.04011 6.95333
May 22, 2022 7.03904 -0.00191 -0.03% 7.04095 7.04525 7.03338
May 20, 2022 7.04189 0.00804 0.11% 7.03385 7.06342 7.02120
May 19, 2022 7.03383 -0.07032 -0.99% 7.10415 7.10969 7.01596
May 18, 2022 7.10412 0.05121 0.73% 7.05291 7.11219 7.04331
May 17, 2022 7.05282 -0.07446 -1.04% 7.12728 7.13239 7.04931
May 16, 2022 7.12719 -0.02709 -0.38% 7.15428 7.16165 7.12350
May 15, 2022 7.15422 0.00564 0.08% 7.14858 7.15437 7.14182
May 13, 2022 7.14311 -0.02510 -0.35% 7.16821 7.18904 7.14002
May 12, 2022 7.16819 0.09211 1.30% 7.07608 7.18475 7.06462
May 11, 2022 7.07606 0.01324 0.19% 7.06282 7.08222 7.03216
May 10, 2022 7.06278 0.02236 0.32% 7.04042 7.06610 7.02595
May 9, 2022 7.04041 -0.02189 -0.31% 7.06230 7.08733 7.02173
May 8, 2022 7.06220 0.01100 0.16% 7.05120 7.06312 7.04960
May 6, 2022 7.04861 -0.00934 -0.13% 7.05795 7.09681 7.01865
May 5, 2022 7.05789 0.05282 0.75% 7.00507 7.08959 6.99123
May 4, 2022 7.00498 -0.06130 -0.87% 7.06628 7.08066 6.99824