USD/DKK
Bán 6.85265
Chênh lệch Chênh lệch0.00160
Mua 6.85425
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 31, 2023 6.86021 0.00516 0.08% 6.85505 6.86146 6.84849
Jan 30, 2023 6.85502 0.01427 0.21% 6.84075 6.86216 6.81462
Jan 29, 2023 6.84073 0.00141 0.02% 6.83932 6.84361 6.83900
Jan 27, 2023 6.84061 0.01399 0.20% 6.82662 6.86263 6.82199
Jan 26, 2023 6.82659 0.01548 0.23% 6.81111 6.85428 6.80589
Jan 25, 2023 6.81111 -0.01908 -0.28% 6.83019 6.84995 6.80791
Jan 24, 2023 6.83016 -0.01164 -0.17% 6.84180 6.86509 6.82457
Jan 23, 2023 6.84177 -0.00548 -0.08% 6.84725 6.85786 6.80765
Jan 22, 2023 6.84722 0.00736 0.11% 6.83986 6.84812 6.83946
Jan 20, 2023 6.84945 -0.01703 -0.25% 6.86648 6.88564 6.84661
Jan 19, 2023 6.86645 -0.02286 -0.33% 6.88931 6.89951 6.86197
Jan 18, 2023 6.88934 -0.00421 -0.06% 6.89355 6.90848 6.83274
Jan 17, 2023 6.89349 0.02572 0.37% 6.86777 6.90302 6.84338
Jan 16, 2023 6.86772 -0.00503 -0.07% 6.87275 6.88677 6.84007
Jan 15, 2023 6.87269 0.00973 0.14% 6.86296 6.87405 6.86263
Jan 13, 2023 6.86219 0.01377 0.20% 6.84842 6.89951 6.84326
Jan 12, 2023 6.84840 -0.05972 -0.86% 6.90812 6.93046 6.84418
Jan 11, 2023 6.90806 -0.01686 -0.24% 6.92492 6.93403 6.90126
Jan 10, 2023 6.92483 -0.00372 -0.05% 6.92855 6.94236 6.91178
Jan 9, 2023 6.92852 -0.04572 -0.66% 6.97424 6.98163 6.91084