USD/HKD
Bán 7.84666
Chênh lệch Chênh lệch0.00221
Mua 7.84887
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 7.84689 0.00032 0.00% 7.84657 7.84748 7.84549
Jun 27, 2022 7.84653 -0.00239 -0.03% 7.84892 7.84936 7.84485
Jun 26, 2022 7.84887 0.00015 0.00% 7.84872 7.84894 7.84853
Jun 24, 2022 7.84776 -0.00155 -0.02% 7.84931 7.84969 7.84748
Jun 23, 2022 7.84925 -0.00018 -0.00% 7.84943 7.84975 7.84827
Jun 22, 2022 7.84945 -0.00032 -0.00% 7.84977 7.84987 7.84880
Jun 21, 2022 7.84977 0.00009 0.00% 7.84968 7.84993 7.84930
Jun 20, 2022 7.84969 0.00004 0.00% 7.84965 7.84988 7.84931
Jun 19, 2022 7.84964 0.00022 0.00% 7.84942 7.84976 7.84896
Jun 17, 2022 7.84857 -0.00063 -0.01% 7.84920 7.84988 7.84855
Jun 16, 2022 7.84921 0.00063 0.01% 7.84858 7.84985 7.84808
Jun 15, 2022 7.84860 -0.00122 -0.02% 7.84982 7.84988 7.84822
Jun 14, 2022 7.84982 0.00006 0.00% 7.84976 7.84989 7.84919
Jun 13, 2022 7.84976 0.00044 0.01% 7.84932 7.84987 7.84924
Jun 12, 2022 7.84929 -0.00003 -0.00% 7.84932 7.84943 7.84884
Jun 10, 2022 7.84809 -0.00057 -0.01% 7.84866 7.84970 7.84793
Jun 9, 2022 7.84865 0.00094 0.01% 7.84771 7.84920 7.84686
Jun 8, 2022 7.84772 0.00240 0.03% 7.84532 7.84833 7.84530
Jun 7, 2022 7.84528 -0.00020 -0.00% 7.84548 7.84685 7.84486
Jun 6, 2022 7.84549 -0.00016 -0.00% 7.84565 7.84660 7.84376