USD/HKD
Bán 7.82872
Chênh lệch Chênh lệch0.00073
Mua 7.82945
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 7.82872 0.00032 0.00% 7.82840 7.83162 7.82733
Jan 26, 2023 7.82839 -0.00094 -0.01% 7.82933 7.83254 7.82681
Jan 25, 2023 7.82932 -0.00107 -0.01% 7.83039 7.83369 7.82880
Jan 24, 2023 7.83074 0.00009 0.00% 7.83065 7.83234 7.82734
Jan 23, 2023 7.83066 0.00385 0.05% 7.82681 7.83107 7.82467
Jan 22, 2023 7.82681 0.00228 0.03% 7.82453 7.82691 7.82288
Jan 20, 2023 7.82788 -0.00041 -0.01% 7.82829 7.83371 7.82487
Jan 19, 2023 7.82829 0.00555 0.07% 7.82274 7.83360 7.82240
Jan 18, 2023 7.82272 0.00475 0.06% 7.81797 7.82823 7.81750
Jan 17, 2023 7.81795 0.00768 0.10% 7.81027 7.82261 7.80999
Jan 16, 2023 7.81024 0.00021 0.00% 7.81003 7.81194 7.80585
Jan 15, 2023 7.80998 0.00169 0.02% 7.80829 7.80998 7.80257
Jan 13, 2023 7.80826 0.00071 0.01% 7.80755 7.81237 7.80747
Jan 12, 2023 7.80755 -0.00263 -0.03% 7.81018 7.81366 7.80433
Jan 11, 2023 7.81011 0.00280 0.04% 7.80731 7.81408 7.80726
Jan 10, 2023 7.80730 0.00324 0.04% 7.80406 7.80971 7.80374
Jan 9, 2023 7.80373 -0.00158 -0.02% 7.80531 7.80836 7.80036
Jan 8, 2023 7.80527 0.00018 0.00% 7.80509 7.80569 7.80168
Jan 6, 2023 7.80347 -0.00840 -0.11% 7.81187 7.81473 7.80115
Jan 5, 2023 7.81189 -0.00348 -0.04% 7.81537 7.82070 7.80758