USD/JPY
Bán 126.764
Chênh lệch Chênh lệch0.009
Mua 126.773
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 126.851 -0.250 -0.20% 127.101 127.188 126.673
May 26, 2022 127.101 -0.050 -0.04% 127.151 127.579 126.550
May 25, 2022 127.151 0.415 0.33% 126.736 127.494 126.654
May 24, 2022 126.733 -1.085 -0.85% 127.818 128.084 126.357
May 23, 2022 127.818 -0.073 -0.06% 127.891 127.953 127.151
May 22, 2022 127.887 0.028 0.02% 127.859 128.053 127.751
May 20, 2022 127.787 -0.063 -0.05% 127.850 128.294 127.525
May 19, 2022 127.846 -0.082 -0.06% 127.928 128.941 127.020
May 18, 2022 127.927 -1.490 -1.15% 129.417 129.455 127.902
May 17, 2022 129.418 0.474 0.37% 128.944 129.780 128.827
May 16, 2022 128.943 -0.455 -0.35% 129.398 129.632 128.697
May 13, 2022 129.159 0.557 0.43% 128.602 129.451 128.344
May 12, 2022 128.601 -1.244 -0.96% 129.845 129.907 127.510
May 11, 2022 129.843 -0.520 -0.40% 130.363 130.811 129.440
May 10, 2022 130.363 -0.013 -0.01% 130.376 130.548 129.792
May 9, 2022 130.376 -0.360 -0.28% 130.736 131.345 130.110
May 8, 2022 130.737 0.243 0.19% 130.494 130.783 130.441
May 6, 2022 130.519 0.203 0.16% 130.316 130.805 130.142
May 5, 2022 130.317 1.084 0.84% 129.233 130.555 128.749
May 4, 2022 129.231 -0.893 -0.69% 130.124 130.377 128.622