USD/JPY
Bán 144.742
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 144.753
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 6, 2022 144.577 0.140 0.10% 144.437 144.698 144.380
Oct 5, 2022 144.437 0.586 0.41% 143.851 144.844 143.521
Oct 4, 2022 143.852 -0.670 -0.46% 144.522 144.931 143.768
Oct 3, 2022 144.524 -0.279 -0.19% 144.803 145.308 144.153
Oct 2, 2022 144.802 0.170 0.12% 144.632 144.883 144.620
Sep 30, 2022 144.722 0.297 0.21% 144.425 144.806 144.192
Sep 29, 2022 144.422 0.009 0.01% 144.413 144.808 144.196
Sep 28, 2022 144.414 -0.294 -0.20% 144.708 144.846 143.904
Sep 27, 2022 144.707 0.241 0.17% 144.466 144.901 144.055
Sep 26, 2022 144.468 0.944 0.66% 143.524 144.784 143.412
Sep 25, 2022 143.524 -0.084 -0.06% 143.608 143.622 143.170
Sep 23, 2022 143.325 1.055 0.74% 142.270 143.458 141.758
Sep 22, 2022 140.769 -3.470 -2.41% 144.239 145.898 140.335
Sep 21, 2022 144.240 0.659 0.46% 143.581 144.698 143.340
Sep 20, 2022 143.582 0.402 0.28% 143.180 143.919 142.931
Sep 19, 2022 143.181 0.424 0.30% 142.757 143.640 142.677
Sep 18, 2022 142.757 -0.106 -0.07% 142.863 143.118 142.637
Sep 16, 2022 142.898 -0.438 -0.31% 143.336 143.691 142.825
Sep 15, 2022 143.336 0.418 0.29% 142.918 143.799 142.906
Sep 14, 2022 142.919 -1.535 -1.06% 144.454 144.848 142.548