USD/JPY
Bán 132.790
Chênh lệch Chênh lệch0.062
Mua 132.852
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 132.811 -0.385 -0.29% 133.196 133.507 132.686
Mar 30, 2023 133.198 0.651 0.49% 132.547 133.268 132.201
Mar 29, 2023 132.548 1.503 1.15% 131.045 132.886 130.922
Mar 28, 2023 131.047 -0.184 -0.14% 131.231 131.292 130.401
Mar 27, 2023 131.235 0.390 0.30% 130.845 131.748 130.494
Mar 26, 2023 130.847 0.286 0.22% 130.561 130.959 130.475
Mar 24, 2023 130.694 -0.165 -0.13% 130.859 130.937 129.637
Mar 23, 2023 130.861 -0.315 -0.24% 131.176 131.660 130.313
Mar 22, 2023 131.183 -1.211 -0.91% 132.394 132.998 131.000
Mar 21, 2023 132.398 1.005 0.76% 131.393 132.626 131.028
Mar 20, 2023 131.397 -0.872 -0.66% 132.269 132.647 130.536
Mar 19, 2023 132.266 0.421 0.32% 131.845 132.355 131.634
Mar 17, 2023 131.822 -1.537 -1.15% 133.359 133.578 131.550
Mar 16, 2023 133.360 0.467 0.35% 132.893 133.823 131.709
Mar 15, 2023 132.893 -1.537 -1.14% 134.430 135.110 132.208
Mar 14, 2023 134.425 1.338 1.01% 133.087 134.897 133.018
Mar 13, 2023 133.078 -1.878 -1.39% 134.956 134.964 132.278
Mar 12, 2023 134.955 0.556 0.41% 134.399 135.040 133.530
Mar 10, 2023 135.064 -1.302 -0.95% 136.366 136.992 134.106
Mar 9, 2023 136.366 -0.859 -0.63% 137.225 137.254 135.933