USD/RON
Bán 4.85795
Chênh lệch Chênh lệch0.00461
Mua 4.86256
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/RON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 7, 2022 4.85795 0.00573 0.12% 4.85222 4.86128 4.83293
Jul 6, 2022 4.85009 0.03546 0.74% 4.81463 4.86241 4.80757
Jul 5, 2022 4.81451 0.07853 1.66% 4.73598 4.82802 4.72892
Jul 4, 2022 4.73605 0.00814 0.17% 4.72791 4.74416 4.72368
Jul 3, 2022 4.72889 0.00454 0.10% 4.72435 4.73336 4.72435
Jul 1, 2022 4.73060 0.01233 0.26% 4.71827 4.76999 4.71677
Jun 30, 2022 4.71635 -0.01244 -0.26% 4.72879 4.76280 4.71109
Jun 29, 2022 4.72875 0.04644 0.99% 4.68231 4.73412 4.68231
Jun 28, 2022 4.68865 0.02168 0.46% 4.66697 4.70526 4.62553
Jun 27, 2022 4.66723 0.02375 0.51% 4.64348 4.68306 4.62516
Jun 26, 2022 4.64514 -0.02422 -0.52% 4.66936 4.67428 4.62775
Jun 24, 2022 4.66922 -0.03067 -0.65% 4.69989 4.70291 4.66856
Jun 23, 2022 4.69979 0.02038 0.44% 4.67941 4.71620 4.67221
Jun 22, 2022 4.67939 -0.01469 -0.31% 4.69408 4.72258 4.66198
Jun 21, 2022 4.69360 -0.00400 -0.09% 4.69760 4.70146 4.67300
Jun 20, 2022 4.69756 -0.01298 -0.28% 4.71054 4.71257 4.68643
Jun 19, 2022 4.71057 0.00788 0.17% 4.70269 4.71608 4.70269
Jun 17, 2022 4.69622 0.00957 0.20% 4.68665 4.73171 4.68438
Jun 16, 2022 4.68678 -0.03513 -0.74% 4.72191 4.76092 4.66374
Jun 15, 2022 4.72191 -0.01132 -0.24% 4.73323 4.76733 4.70460