USD/ZAR
Bán 16.18957
Chênh lệch Chênh lệch0.02868
Mua 16.21825
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 16.18957 -0.05126 -0.32% 16.24083 16.30271 16.14860
Aug 11, 2022 16.24085 0.04648 0.29% 16.19437 16.25975 16.10033
Aug 10, 2022 16.19437 -0.37609 -2.27% 16.57046 16.62466 16.10885
Aug 9, 2022 16.56975 -0.03762 -0.23% 16.60737 16.65763 16.54102
Aug 8, 2022 16.60738 -0.14951 -0.89% 16.75689 16.79001 16.54510
Aug 7, 2022 16.75569 0.01497 0.09% 16.74072 16.77540 16.73838
Aug 5, 2022 16.76306 0.17314 1.04% 16.58992 16.86850 16.54424
Aug 4, 2022 16.58992 -0.13727 -0.82% 16.72719 16.81935 16.56668
Aug 3, 2022 16.72954 -0.11325 -0.67% 16.84279 16.90859 16.66552
Aug 2, 2022 16.84197 0.33342 2.02% 16.50855 16.84545 16.43086
Aug 1, 2022 16.50850 -0.08597 -0.52% 16.59447 16.66280 16.40983
Jul 31, 2022 16.59429 0.03716 0.22% 16.55713 16.60126 16.54355
Jul 29, 2022 16.58044 0.09202 0.56% 16.48842 16.67218 16.38237
Jul 28, 2022 16.48807 -0.18849 -1.13% 16.67656 16.82170 16.43318
Jul 27, 2022 16.67676 -0.18305 -1.09% 16.85981 16.92628 16.64563
Jul 26, 2022 16.86083 0.09226 0.55% 16.76857 16.96576 16.68026
Jul 25, 2022 16.76383 -0.02491 -0.15% 16.78874 16.88417 16.70728
Jul 24, 2022 16.78871 0.02530 0.15% 16.76341 16.79566 16.76341
Jul 22, 2022 16.92516 -0.10057 -0.59% 17.02573 17.08796 16.77753
Jul 21, 2022 17.02573 -0.10583 -0.62% 17.13156 17.25542 16.97081