USD/ZAR
Bán 17.78638
Chênh lệch Chênh lệch0.02258
Mua 17.80896
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 17.81299 0.00739 0.04% 17.80560 17.82460 17.76908
Mar 30, 2023 17.80505 -0.27371 -1.51% 18.07876 18.14053 17.75283
Mar 29, 2023 18.07929 -0.06384 -0.35% 18.14313 18.19760 18.05490
Mar 28, 2023 18.14255 -0.15282 -0.84% 18.29537 18.31469 18.10576
Mar 27, 2023 18.29494 0.14455 0.80% 18.15039 18.34603 18.14333
Mar 26, 2023 18.15052 0.04907 0.27% 18.10145 18.15456 18.09103
Mar 24, 2023 18.15597 0.08316 0.46% 18.07281 18.28404 18.06033
Mar 23, 2023 18.07863 -0.06952 -0.38% 18.14815 18.23692 18.01057
Mar 22, 2023 18.14967 -0.38362 -2.07% 18.53329 18.55864 18.14271
Mar 21, 2023 18.53019 0.02817 0.15% 18.50202 18.60585 18.44732
Mar 20, 2023 18.50203 0.17782 0.97% 18.32421 18.59072 18.29603
Mar 19, 2023 18.32426 0.05487 0.30% 18.26939 18.36066 18.20747
Mar 17, 2023 18.39660 0.01503 0.08% 18.38157 18.43129 18.24437
Mar 16, 2023 18.38347 0.02491 0.14% 18.35856 18.45121 18.26501
Mar 15, 2023 18.36278 0.23283 1.28% 18.12995 18.49246 18.07046
Mar 14, 2023 18.13005 -0.07674 -0.42% 18.20679 18.32359 18.03324
Mar 13, 2023 18.20679 -0.03240 -0.18% 18.23919 18.29687 18.08706
Mar 12, 2023 18.23918 0.00314 0.02% 18.23604 18.25657 18.20920
Mar 10, 2023 18.31145 -0.19627 -1.06% 18.50772 18.54953 18.17962
Mar 9, 2023 18.50773 -0.02612 -0.14% 18.53385 18.65989 18.44432