USD/CZK
Bán 24.0407
Chênh lệch Chênh lệch0.0296
Mua 24.0703
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 24.0366 -0.0378 -0.16% 24.0744 24.0988 24.0297
Aug 7, 2022 24.0745 0.0297 0.12% 24.0448 24.0900 24.0448
Aug 5, 2022 24.0400 0.0707 0.29% 23.9693 24.2034 23.9584
Aug 4, 2022 23.9696 -0.2815 -1.16% 24.2511 24.2600 23.9427
Aug 3, 2022 24.2512 -0.0001 -0.00% 24.2513 24.3473 24.1364
Aug 2, 2022 24.2524 0.2722 1.14% 23.9802 24.2571 23.8948
Aug 1, 2022 23.9796 -0.0954 -0.40% 24.0750 24.0904 23.9548
Jul 31, 2022 24.0850 0.0508 0.21% 24.0342 24.0952 24.0338
Jul 29, 2022 24.0505 -0.0285 -0.12% 24.0790 24.2529 23.9778
Jul 28, 2022 24.0791 0.0504 0.21% 24.0287 24.3215 23.9570
Jul 27, 2022 24.0280 -0.2349 -0.97% 24.2629 24.3243 23.9858
Jul 26, 2022 24.2630 0.2534 1.06% 24.0096 24.3219 23.9752
Jul 25, 2022 24.0122 -0.0311 -0.13% 24.0433 24.1047 23.8966
Jul 24, 2022 24.0432 0.0664 0.28% 23.9768 24.0433 23.9666
Jul 22, 2022 24.0356 0.0529 0.22% 23.9827 24.2076 23.9148
Jul 21, 2022 23.9829 -0.1049 -0.44% 24.0878 24.1700 23.8613
Jul 20, 2022 24.0873 0.1575 0.66% 23.9298 24.1575 23.8063
Jul 19, 2022 23.9315 -0.2197 -0.91% 24.1512 24.2332 23.8642
Jul 18, 2022 24.1493 -0.0906 -0.37% 24.2399 24.2943 24.0198
Jul 17, 2022 24.2398 -0.0180 -0.07% 24.2578 24.2902 24.2290