USD/CZK
Bán 22.0010
Chênh lệch Chênh lệch0.0380
Mua 22.0390
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 22.0010 0.2474 1.14% 21.7536 22.0076 21.6788
Feb 2, 2023 21.7535 0.1689 0.78% 21.5846 21.8166 21.5464
Feb 1, 2023 21.5866 -0.3063 -1.40% 21.8929 21.9009 21.5283
Jan 31, 2023 21.8947 -0.0627 -0.29% 21.9574 22.0643 21.8488
Jan 30, 2023 21.9575 0.0749 0.34% 21.8826 21.9862 21.8195
Jan 29, 2023 21.8827 0.0097 0.04% 21.8730 21.8911 21.8257
Jan 27, 2023 21.8911 0.0456 0.21% 21.8455 21.9650 21.8294
Jan 26, 2023 21.8454 0.0880 0.40% 21.7574 21.9443 21.7290
Jan 25, 2023 21.7575 -0.1497 -0.68% 21.9072 21.9427 21.7339
Jan 24, 2023 21.9072 -0.0362 -0.16% 21.9434 22.0235 21.8731
Jan 23, 2023 21.9429 -0.0468 -0.21% 21.9897 22.0110 21.8563
Jan 22, 2023 21.9897 0.0336 0.15% 21.9561 21.9905 21.9461
Jan 20, 2023 21.9963 -0.0734 -0.33% 22.0697 22.1368 21.9890
Jan 19, 2023 22.0697 -0.1064 -0.48% 22.1761 22.2136 22.0382
Jan 18, 2023 22.1813 0.0006 0.00% 22.1807 22.2284 21.9762
Jan 17, 2023 22.1826 0.0303 0.14% 22.1523 22.2109 22.0261
Jan 16, 2023 22.1535 0.0275 0.12% 22.1260 22.2236 22.0427
Jan 15, 2023 22.1282 0.0501 0.23% 22.0781 22.1295 22.0652
Jan 13, 2023 22.1359 0.0154 0.07% 22.1205 22.2625 22.0816
Jan 12, 2023 22.1205 -0.1876 -0.84% 22.3081 22.3789 22.1005