USD/HUF
Bán 386.682
Chênh lệch Chênh lệch1.137
Mua 387.819
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 386.237 -0.296 -0.08% 386.533 387.194 386.049
Aug 7, 2022 386.532 0.377 0.10% 386.155 386.818 386.155
Aug 5, 2022 386.242 1.634 0.42% 384.608 388.533 383.782
Aug 4, 2022 384.803 -3.043 -0.78% 387.846 389.533 384.287
Aug 3, 2022 387.841 -3.694 -0.94% 391.535 392.631 386.452
Aug 2, 2022 391.535 2.446 0.63% 389.089 392.285 386.110
Aug 1, 2022 389.215 -5.194 -1.32% 394.409 395.409 388.214
Jul 31, 2022 394.427 0.351 0.09% 394.076 394.559 393.498
Jul 29, 2022 394.827 -1.207 -0.30% 396.034 399.636 393.437
Jul 28, 2022 396.030 1.737 0.44% 394.293 403.503 393.182
Jul 27, 2022 394.468 -0.638 -0.16% 395.106 401.048 393.584
Jul 26, 2022 395.143 5.681 1.46% 389.462 396.491 388.043
Jul 25, 2022 389.472 0.785 0.20% 388.687 391.162 384.951
Jul 24, 2022 388.688 0.528 0.14% 388.160 388.843 387.617
Jul 22, 2022 388.775 -0.694 -0.18% 389.469 393.147 386.421
Jul 21, 2022 389.469 -1.209 -0.31% 390.678 395.605 387.702
Jul 20, 2022 390.566 2.065 0.53% 388.501 392.790 384.828
Jul 19, 2022 388.501 -5.631 -1.43% 394.132 396.183 386.147
Jul 18, 2022 394.440 -1.873 -0.47% 396.313 398.056 391.356
Jul 17, 2022 396.272 -0.743 -0.19% 397.015 397.174 396.254