USD/ILS
Bán 3.4705
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 3.4765
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/ILS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 7, 2022 3.4705 -0.0210 -0.60% 3.4915 3.4940 3.3805
Jul 6, 2022 3.4920 0.0015 0.04% 3.4905 3.5250 3.4085
Jul 5, 2022 3.4915 0.0085 0.24% 3.4830 3.5360 3.4765
Jul 4, 2022 3.4815 -0.0210 -0.60% 3.5025 3.5315 3.4710
Jul 3, 2022 3.5060 0.0050 0.14% 3.5010 3.5085 3.5010
Jul 1, 2022 3.5215 0.0460 1.32% 3.4755 3.5455 3.4745
Jun 30, 2022 3.4755 0.0220 0.64% 3.4535 3.5135 3.4485
Jun 29, 2022 3.4530 0.0275 0.80% 3.4255 3.4600 3.4245
Jun 28, 2022 3.4255 0.0195 0.57% 3.4060 3.4395 3.4040
Jun 27, 2022 3.4060 0.0110 0.32% 3.3950 3.4265 3.3900
Jun 26, 2022 3.3980 0.0000 0.00% 3.3980 3.3995 3.3900
Jun 24, 2022 3.3990 -0.0415 -1.21% 3.4405 3.4450 3.3175
Jun 23, 2022 3.4395 0.0070 0.20% 3.4325 3.4605 3.4250
Jun 22, 2022 3.4315 -0.0025 -0.07% 3.4340 3.4775 3.4205
Jun 21, 2022 3.4390 -0.0010 -0.03% 3.4400 3.4615 3.3660
Jun 20, 2022 3.4405 -0.0095 -0.28% 3.4500 3.4600 3.4285
Jun 19, 2022 3.4480 -0.0015 -0.04% 3.4495 3.4500 3.4400
Jun 17, 2022 3.4485 0.0040 0.12% 3.4445 3.4675 3.4380
Jun 16, 2022 3.4405 0.0225 0.66% 3.4180 3.4675 3.4160
Jun 15, 2022 3.4185 -0.0350 -1.01% 3.4535 3.4595 3.4135