USD/MXN
Bán 19.98685
Chênh lệch Chênh lệch0.00899
Mua 19.99584
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 19.90491 0.00294 0.01% 19.90197 19.93574 19.89253
Aug 16, 2022 19.90043 0.08119 0.41% 19.81924 19.96979 19.81090
Aug 15, 2022 19.81914 -0.03582 -0.18% 19.85496 20.00444 19.79554
Aug 14, 2022 19.85494 0.07503 0.38% 19.77991 19.85565 19.76073
Aug 12, 2022 19.84088 -0.10229 -0.51% 19.94317 19.97169 19.81018
Aug 11, 2022 19.94320 -0.08165 -0.41% 20.02485 20.04470 19.88222
Aug 10, 2022 20.02484 -0.22183 -1.10% 20.24667 20.27445 19.90862
Aug 9, 2022 20.24649 -0.00316 -0.02% 20.24965 20.30002 20.19506
Aug 8, 2022 20.24964 -0.16723 -0.82% 20.41687 20.43519 20.21957
Aug 7, 2022 20.41688 0.08376 0.41% 20.33312 20.43211 20.32859
Aug 5, 2022 20.41820 0.09717 0.48% 20.32103 20.48684 20.31264
Aug 4, 2022 20.32108 -0.17233 -0.84% 20.49341 20.49572 20.27826
Aug 3, 2022 20.49344 -0.31230 -1.50% 20.80574 20.81677 20.41370
Aug 2, 2022 20.80574 0.41533 2.04% 20.39041 20.82393 20.38929
Aug 1, 2022 20.39048 0.00900 0.04% 20.38148 20.42228 20.23523
Jul 31, 2022 20.38151 0.07801 0.38% 20.30350 20.39022 20.26552
Jul 29, 2022 20.34570 0.05890 0.29% 20.28680 20.41469 20.20238
Jul 28, 2022 20.28678 -0.09684 -0.48% 20.38362 20.44693 20.23994
Jul 27, 2022 20.38359 -0.07766 -0.38% 20.46125 20.56997 20.29778
Jul 26, 2022 20.46131 0.01528 0.07% 20.44603 20.53420 20.40351