USD/NOK
Bán 9.78048
Chênh lệch Chênh lệch0.01905
Mua 9.79953
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 9.78483 0.06091 0.63% 9.72392 9.86991 9.71920
Aug 4, 2022 9.72392 0.01225 0.13% 9.71167 9.76830 9.67849
Aug 3, 2022 9.71183 -0.06081 -0.62% 9.77264 9.78694 9.67390
Aug 2, 2022 9.77468 0.14378 1.49% 9.63090 9.77793 9.60232
Aug 1, 2022 9.63090 -0.05048 -0.52% 9.68138 9.68267 9.57834
Jul 31, 2022 9.68158 0.04314 0.45% 9.63844 9.68585 9.63531
Jul 29, 2022 9.65316 -0.07325 -0.75% 9.72641 9.81090 9.64463
Jul 28, 2022 9.72630 -0.00064 -0.01% 9.72694 9.81829 9.67277
Jul 27, 2022 9.72694 -0.15662 -1.58% 9.88356 9.88587 9.70239
Jul 26, 2022 9.88357 0.05403 0.55% 9.82954 9.91265 9.78222
Jul 25, 2022 9.82949 -0.09415 -0.95% 9.92364 10.02237 9.81652
Jul 24, 2022 9.92364 0.04244 0.43% 9.88120 9.94159 9.87706
Jul 22, 2022 9.98214 0.04127 0.42% 9.94087 10.03094 9.87226
Jul 21, 2022 9.94097 -0.02382 -0.24% 9.96479 10.01455 9.87649
Jul 20, 2022 9.96469 0.07948 0.80% 9.88521 10.00160 9.85996
Jul 19, 2022 9.89271 -0.18986 -1.88% 10.08257 10.10965 9.88230
Jul 18, 2022 10.08167 -0.06791 -0.67% 10.14958 10.19603 10.02332
Jul 17, 2022 10.14966 0.01442 0.14% 10.13524 10.18855 10.12832
Jul 15, 2022 10.17425 -0.04409 -0.43% 10.21834 10.28029 10.10600
Jul 14, 2022 10.21814 -0.00799 -0.08% 10.22613 10.34949 10.18746