USD/NOK
Bán 10.21307
Chênh lệch Chênh lệch0.01336
Mua 10.22643
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 10.21307 0.17353 1.73% 10.03954 10.22218 10.01215
Feb 2, 2023 10.03960 0.16455 1.67% 9.87505 10.07609 9.86200
Feb 1, 2023 9.87602 -0.09943 -1.00% 9.97545 10.02402 9.86091
Jan 31, 2023 9.97546 0.00325 0.03% 9.97221 10.07748 9.95851
Jan 30, 2023 9.97271 0.11460 1.16% 9.85811 9.98439 9.84381
Jan 29, 2023 9.85810 0.00283 0.03% 9.85527 9.86299 9.82926
Jan 27, 2023 9.87507 0.01659 0.17% 9.85848 9.91045 9.85047
Jan 26, 2023 9.85897 -0.02922 -0.30% 9.88819 9.91739 9.83701
Jan 25, 2023 9.88818 0.03294 0.33% 9.85524 9.95430 9.82387
Jan 24, 2023 9.85525 0.04142 0.42% 9.81383 9.92300 9.77771
Jan 23, 2023 9.81386 -0.02226 -0.23% 9.83612 9.87045 9.77446
Jan 22, 2023 9.83677 0.02073 0.21% 9.81604 9.84244 9.80342
Jan 20, 2023 9.85942 -0.03870 -0.39% 9.89812 9.93662 9.85416
Jan 19, 2023 9.89812 -0.00902 -0.09% 9.90714 9.96348 9.83063
Jan 18, 2023 9.90718 0.03822 0.39% 9.86896 9.93413 9.76947
Jan 17, 2023 9.86889 -0.00234 -0.02% 9.87123 9.94997 9.81728
Jan 16, 2023 9.87171 0.03213 0.33% 9.83958 9.93441 9.80011
Jan 15, 2023 9.83959 0.01958 0.20% 9.82001 9.86720 9.80465
Jan 13, 2023 9.85471 -0.02361 -0.24% 9.87832 9.94585 9.83272
Jan 12, 2023 9.87767 -0.10416 -1.04% 9.98183 10.02923 9.84896