USD/PLN
Bán 4.60980
Chênh lệch Chênh lệch0.01045
Mua 4.62025
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 4.58470 0.00965 0.21% 4.57505 4.58885 4.57195
Aug 16, 2022 4.57490 -0.02915 -0.63% 4.60405 4.64110 4.56770
Aug 15, 2022 4.60250 0.06500 1.43% 4.53750 4.61150 4.53165
Aug 14, 2022 4.53700 0.00490 0.11% 4.53210 4.53715 4.53010
Aug 12, 2022 4.53450 -0.00140 -0.03% 4.53590 4.55420 4.52930
Aug 11, 2022 4.53570 0.00240 0.05% 4.53330 4.54845 4.50980
Aug 10, 2022 4.53290 -0.06650 -1.45% 4.59940 4.61695 4.50350
Aug 9, 2022 4.59900 -0.00115 -0.02% 4.60015 4.61385 4.58315
Aug 8, 2022 4.59995 -0.02590 -0.56% 4.62585 4.63160 4.59235
Aug 7, 2022 4.62570 0.00560 0.12% 4.62010 4.62700 4.61950
Aug 5, 2022 4.61905 0.02900 0.63% 4.59005 4.63975 4.58495
Aug 4, 2022 4.58990 -0.02850 -0.62% 4.61840 4.65080 4.57695
Aug 3, 2022 4.61830 -0.02725 -0.59% 4.64555 4.65300 4.59280
Aug 2, 2022 4.64505 0.05580 1.22% 4.58925 4.64605 4.57535
Aug 1, 2022 4.58925 -0.03935 -0.85% 4.62860 4.63620 4.57885
Jul 31, 2022 4.62855 0.00395 0.09% 4.62460 4.63725 4.62135
Jul 29, 2022 4.62605 -0.03645 -0.78% 4.66250 4.67190 4.60855
Jul 28, 2022 4.66245 -0.01960 -0.42% 4.68205 4.73660 4.65755
Jul 27, 2022 4.68215 -0.00890 -0.19% 4.69105 4.74480 4.67230
Jul 26, 2022 4.69105 0.07755 1.68% 4.61350 4.70860 4.59945