USD/PLN
Bán 4.30815
Chênh lệch Chênh lệch0.01445
Mua 4.32260
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 4.28065 -0.00115 -0.03% 4.28180 4.28240 4.27400
Mar 30, 2023 4.28225 -0.03585 -0.83% 4.31810 4.32735 4.27825
Mar 29, 2023 4.31830 0.00805 0.19% 4.31025 4.32745 4.30570
Mar 28, 2023 4.30985 -0.02285 -0.53% 4.33270 4.33365 4.30360
Mar 27, 2023 4.33245 -0.01085 -0.25% 4.34330 4.35585 4.32760
Mar 26, 2023 4.34310 -0.00125 -0.03% 4.34435 4.34645 4.33665
Mar 24, 2023 4.35220 0.03535 0.82% 4.31685 4.37545 4.31475
Mar 23, 2023 4.31685 0.01235 0.29% 4.30450 4.32290 4.27905
Mar 22, 2023 4.30490 -0.03780 -0.87% 4.34270 4.35630 4.28590
Mar 21, 2023 4.34255 -0.03785 -0.86% 4.38040 4.39425 4.34050
Mar 20, 2023 4.38055 -0.01825 -0.41% 4.39880 4.42970 4.37290
Mar 19, 2023 4.39840 0.00260 0.06% 4.39580 4.40325 4.38610
Mar 17, 2023 4.40370 -0.01685 -0.38% 4.42055 4.43100 4.39690
Mar 16, 2023 4.42085 -0.01720 -0.39% 4.43805 4.45615 4.40545
Mar 15, 2023 4.43805 0.05745 1.31% 4.38060 4.46620 4.36790
Mar 14, 2023 4.38115 0.02200 0.50% 4.35915 4.39010 4.34985
Mar 13, 2023 4.35920 -0.01625 -0.37% 4.37545 4.40645 4.34505
Mar 12, 2023 4.37550 0.00110 0.03% 4.37440 4.37805 4.36165
Mar 10, 2023 4.39315 -0.02865 -0.65% 4.42180 4.43150 4.36515
Mar 9, 2023 4.42200 -0.00955 -0.22% 4.43155 4.43850 4.41690