USD/RUB
Bán 57.0325
Chênh lệch Chênh lệch0.6150
Mua 57.6475
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 57.0325 0.5770 1.02% 56.4555 58.3160 56.2465
Jul 21, 2022 56.3610 1.5995 2.92% 54.7615 58.4755 54.6620
Jul 20, 2022 54.6995 0.0600 0.11% 54.6395 54.8910 54.3165
Jul 19, 2022 55.1990 -0.4035 -0.73% 55.6025 55.9355 54.5850
Jul 18, 2022 56.0950 -0.3780 -0.67% 56.4730 56.6545 55.9505
Jul 15, 2022 56.9380 -1.5125 -2.59% 58.4505 58.4505 56.3085
Jul 14, 2022 58.0400 0.1245 0.21% 57.9155 58.2665 57.4255
Jul 13, 2022 57.9925 -0.3360 -0.58% 58.3285 58.8560 57.5900
Jul 12, 2022 58.5350 -0.5870 -0.99% 59.1220 59.2515 56.9030
Jul 11, 2022 58.5775 -2.2835 -3.75% 60.8610 61.5575 58.4405
Jul 8, 2022 60.6390 -0.7120 -1.16% 61.3510 61.3635 60.4430
Jul 7, 2022 61.8410 -1.3210 -2.09% 63.1620 63.1965 61.2985
Jul 6, 2022 63.0575 -0.5470 -0.86% 63.6045 64.0350 61.0725
Jul 5, 2022 60.8535 5.6490 10.23% 55.2045 61.9405 55.1345
Jul 4, 2022 55.0225 -0.0150 -0.03% 55.0375 55.5800 54.2565
Jul 1, 2022 54.3260 1.6415 3.12% 52.6845 55.5325 52.4380
Jun 30, 2022 51.3810 -0.3510 -0.68% 51.7320 53.1995 50.9705
Jun 29, 2022 53.1025 2.4305 4.80% 50.6720 53.1025 49.8390
Jun 28, 2022 51.5600 -1.4580 -2.75% 53.0180 53.0180 51.3785
Jun 27, 2022 53.0875 -0.3530 -0.66% 53.4405 53.4405 52.8090