USD/SGD
Bán 1.35084
Chênh lệch Chênh lệch0.00405
Mua 1.35489
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 1.35084 -0.00382 -0.28% 1.35466 1.35536 1.34978
May 25, 2023 1.35463 0.00568 0.42% 1.34895 1.35500 1.34852
May 24, 2023 1.34894 0.00214 0.16% 1.34680 1.34995 1.34504
May 23, 2023 1.34681 0.00078 0.06% 1.34603 1.34867 1.34370
May 22, 2023 1.34602 0.00162 0.12% 1.34440 1.34706 1.34254
May 21, 2023 1.34440 -0.00042 -0.03% 1.34482 1.34504 1.34391
May 19, 2023 1.34474 -0.00304 -0.23% 1.34778 1.34925 1.34340
May 18, 2023 1.34778 0.00536 0.40% 1.34242 1.34885 1.34068
May 17, 2023 1.34241 0.00226 0.17% 1.34015 1.34414 1.33942
May 16, 2023 1.34014 0.00409 0.31% 1.33605 1.34035 1.33492
May 15, 2023 1.33604 -0.00244 -0.18% 1.33848 1.33936 1.33544
May 14, 2023 1.33847 0.00183 0.14% 1.33664 1.33860 1.33591
May 12, 2023 1.33757 0.00621 0.47% 1.33136 1.33850 1.33033
May 11, 2023 1.33135 0.00688 0.52% 1.32447 1.33202 1.32325
May 10, 2023 1.32447 -0.00248 -0.19% 1.32695 1.32831 1.32245
May 9, 2023 1.32696 0.00185 0.14% 1.32511 1.32862 1.32411
May 8, 2023 1.32511 -0.00074 -0.06% 1.32585 1.32599 1.32390
May 7, 2023 1.32584 0.00152 0.11% 1.32432 1.32586 1.32409
May 5, 2023 1.32404 -0.00332 -0.25% 1.32736 1.32848 1.32243
May 4, 2023 1.32736 -0.00242 -0.18% 1.32978 1.32978 1.32626