USD/SGD
Bán 1.38169
Chênh lệch Chênh lệch0.00060
Mua 1.38229
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 1.37901 0.00057 0.04% 1.37844 1.37974 1.37742
Aug 16, 2022 1.37844 0.00037 0.03% 1.37807 1.38053 1.37644
Aug 15, 2022 1.37808 0.00717 0.52% 1.37091 1.37899 1.36991
Aug 14, 2022 1.37090 0.00040 0.03% 1.37050 1.37134 1.37020
Aug 12, 2022 1.37102 0.00128 0.09% 1.36974 1.37222 1.36871
Aug 11, 2022 1.36974 -0.00028 -0.02% 1.37002 1.37249 1.36631
Aug 10, 2022 1.37001 -0.00868 -0.63% 1.37869 1.37963 1.36758
Aug 9, 2022 1.37868 0.00060 0.04% 1.37808 1.37927 1.37672
Aug 8, 2022 1.37809 -0.00360 -0.26% 1.38169 1.38299 1.37660
Aug 7, 2022 1.38170 0.00126 0.09% 1.38044 1.38204 1.37985
Aug 5, 2022 1.38106 0.00593 0.43% 1.37513 1.38300 1.37483
Aug 4, 2022 1.37513 -0.00553 -0.40% 1.38066 1.38079 1.37439
Aug 3, 2022 1.38066 -0.00321 -0.23% 1.38387 1.38444 1.37929
Aug 2, 2022 1.38385 0.00734 0.53% 1.37651 1.38402 1.37538
Aug 1, 2022 1.37650 -0.00531 -0.38% 1.38181 1.38236 1.37526
Jul 31, 2022 1.38180 0.00138 0.10% 1.38042 1.38208 1.37986
Jul 29, 2022 1.37910 -0.00023 -0.02% 1.37933 1.38571 1.37640
Jul 28, 2022 1.37933 -0.00271 -0.20% 1.38204 1.38403 1.37848
Jul 27, 2022 1.38205 -0.00709 -0.51% 1.38914 1.38942 1.38143
Jul 26, 2022 1.38913 0.00326 0.24% 1.38587 1.39007 1.38435