USD/SEK
Bán 10.19406
Chênh lệch Chênh lệch0.01768
Mua 10.21174
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 10.19406 0.13472 1.34% 10.05934 10.21754 10.04950
Aug 11, 2022 10.05934 0.01465 0.15% 10.04469 10.07857 9.99552
Aug 10, 2022 10.04410 -0.11987 -1.18% 10.16397 10.17955 9.99927
Aug 9, 2022 10.16349 0.02748 0.27% 10.13601 10.17695 10.12297
Aug 8, 2022 10.13601 -0.06492 -0.64% 10.20093 10.20807 10.12278
Aug 7, 2022 10.20028 0.01833 0.18% 10.18195 10.20996 10.17506
Aug 5, 2022 10.17854 0.07605 0.75% 10.10249 10.23230 10.10005
Aug 4, 2022 10.10376 -0.10894 -1.07% 10.21270 10.22319 10.09243
Aug 3, 2022 10.21199 -0.03880 -0.38% 10.25079 10.26240 10.18005
Aug 2, 2022 10.25079 0.13756 1.36% 10.11323 10.25276 10.08236
Aug 1, 2022 10.11380 -0.05054 -0.50% 10.16434 10.17563 10.07114
Jul 31, 2022 10.16445 0.02828 0.28% 10.13617 10.17115 10.13390
Jul 29, 2022 10.13766 -0.06688 -0.66% 10.20454 10.24030 10.12352
Jul 28, 2022 10.20459 -0.00917 -0.09% 10.21376 10.32668 10.18647
Jul 27, 2022 10.21374 -0.09157 -0.89% 10.30531 10.35327 10.18341
Jul 26, 2022 10.30545 0.12245 1.20% 10.18300 10.33505 10.15089
Jul 25, 2022 10.18300 -0.04089 -0.40% 10.22389 10.25153 10.13228
Jul 24, 2022 10.22379 0.04626 0.45% 10.17753 10.22433 10.17624
Jul 22, 2022 10.22140 0.03316 0.33% 10.18824 10.27962 10.17149
Jul 21, 2022 10.18888 -0.05380 -0.53% 10.24268 10.27244 10.14409