USD/SEK
Bán 10.80314
Chênh lệch Chênh lệch0.01929
Mua 10.82243
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 10.80314 -0.01645 -0.15% 10.81959 10.83088 10.70186
May 25, 2023 10.81966 0.10713 1.00% 10.71253 10.83647 10.70954
May 24, 2023 10.71252 0.09552 0.90% 10.61700 10.72893 10.59862
May 23, 2023 10.61734 0.05519 0.52% 10.56215 10.64108 10.54119
May 22, 2023 10.56220 0.06047 0.58% 10.50173 10.57214 10.49391
May 21, 2023 10.50160 0.00053 0.01% 10.50107 10.51580 10.49118
May 19, 2023 10.51853 -0.04153 -0.39% 10.56006 10.57919 10.49606
May 18, 2023 10.56006 0.11490 1.10% 10.44516 10.59634 10.43916
May 17, 2023 10.44512 0.03747 0.36% 10.40765 10.48743 10.39591
May 16, 2023 10.40766 0.06513 0.63% 10.34253 10.42275 10.31422
May 15, 2023 10.34248 -0.04113 -0.40% 10.38361 10.40591 10.31506
May 14, 2023 10.38376 0.03352 0.32% 10.35024 10.38762 10.33340
May 12, 2023 10.37550 0.04600 0.45% 10.32950 10.39271 10.28775
May 11, 2023 10.32970 0.11365 1.11% 10.21605 10.34586 10.20312
May 10, 2023 10.21530 0.02663 0.26% 10.18867 10.25121 10.16036
May 9, 2023 10.18870 0.01983 0.20% 10.16887 10.21297 10.14792
May 8, 2023 10.16868 -0.00347 -0.03% 10.17215 10.17483 10.12987
May 7, 2023 10.17214 0.05060 0.50% 10.12154 10.17227 10.12154
May 5, 2023 10.15831 -0.06784 -0.66% 10.22615 10.23732 10.14692
May 4, 2023 10.22617 -0.02583 -0.25% 10.25200 10.28966 10.21551