USD/CHF
Bán 0.92073
Chênh lệch Chênh lệch0.00055
Mua 0.92128
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 0.92073 0.00055 0.06% 0.92018 0.92393 0.91915
Jan 26, 2023 0.92019 0.00307 0.33% 0.91712 0.92249 0.91578
Jan 25, 2023 0.91712 -0.00513 -0.56% 0.92225 0.92448 0.91684
Jan 24, 2023 0.92226 0.00060 0.07% 0.92166 0.92791 0.91915
Jan 23, 2023 0.92165 0.00173 0.19% 0.91992 0.92406 0.91594
Jan 22, 2023 0.91993 0.00084 0.09% 0.91909 0.91995 0.91828
Jan 20, 2023 0.92017 0.00439 0.48% 0.91578 0.92343 0.91408
Jan 19, 2023 0.91576 -0.00016 -0.02% 0.91592 0.91892 0.91467
Jan 18, 2023 0.91593 -0.00599 -0.65% 0.92192 0.92446 0.90847
Jan 17, 2023 0.92192 -0.00370 -0.40% 0.92562 0.92755 0.91869
Jan 16, 2023 0.92561 -0.00124 -0.13% 0.92685 0.92878 0.92181
Jan 15, 2023 0.92684 0.00061 0.07% 0.92623 0.92728 0.92537
Jan 13, 2023 0.92638 -0.00095 -0.10% 0.92733 0.93164 0.92554
Jan 12, 2023 0.92732 -0.00366 -0.39% 0.93098 0.93598 0.92588
Jan 11, 2023 0.93095 0.00862 0.93% 0.92233 0.93302 0.92043
Jan 10, 2023 0.92235 0.00134 0.15% 0.92101 0.92517 0.91947
Jan 9, 2023 0.92101 -0.00543 -0.59% 0.92644 0.92796 0.91665
Jan 8, 2023 0.92642 -0.00029 -0.03% 0.92671 0.92773 0.92639
Jan 6, 2023 0.92768 -0.00846 -0.90% 0.93614 0.94076 0.92697
Jan 5, 2023 0.93614 0.00643 0.69% 0.92971 0.93774 0.92601