USD/CHF
Bán 0.95394
Chênh lệch Chênh lệch0.00021
Mua 0.95415
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.95519 0.00024 0.03% 0.95495 0.95554 0.95492
Aug 8, 2022 0.95495 -0.00718 -0.75% 0.96213 0.96345 0.95215
Aug 7, 2022 0.96212 0.00122 0.13% 0.96090 0.96250 0.96059
Aug 5, 2022 0.96177 0.00782 0.82% 0.95395 0.96491 0.95370
Aug 4, 2022 0.95394 -0.00724 -0.75% 0.96118 0.96221 0.95386
Aug 3, 2022 0.96117 0.00284 0.30% 0.95833 0.96508 0.95415
Aug 2, 2022 0.95832 0.00826 0.87% 0.95006 0.95862 0.94703
Aug 1, 2022 0.95008 -0.00275 -0.29% 0.95283 0.95289 0.94815
Jul 31, 2022 0.95284 0.00114 0.12% 0.95170 0.95331 0.95095
Jul 29, 2022 0.95093 -0.00341 -0.36% 0.95434 0.95934 0.95012
Jul 28, 2022 0.95434 -0.00397 -0.41% 0.95831 0.96313 0.95430
Jul 27, 2022 0.95832 -0.00396 -0.41% 0.96228 0.96587 0.95819
Jul 26, 2022 0.96227 -0.00197 -0.20% 0.96424 0.96673 0.96149
Jul 25, 2022 0.96423 0.00103 0.11% 0.96320 0.96594 0.96175
Jul 24, 2022 0.96319 0.00254 0.26% 0.96065 0.96334 0.96040
Jul 22, 2022 0.96117 -0.00514 -0.53% 0.96631 0.97030 0.95990
Jul 21, 2022 0.96630 -0.00521 -0.54% 0.97151 0.97386 0.96578
Jul 20, 2022 0.97150 0.00270 0.28% 0.96880 0.97355 0.96756
Jul 19, 2022 0.96881 -0.00869 -0.89% 0.97750 0.97859 0.96529
Jul 18, 2022 0.97749 0.00207 0.21% 0.97542 0.97896 0.97302