USD/CHF
Bán 0.95820
Chênh lệch Chênh lệch0.00017
Mua 0.95837
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 0.95773 -0.00082 -0.09% 0.95855 0.95888 0.95647
May 26, 2022 0.95859 -0.00295 -0.31% 0.96154 0.96321 0.95821
May 25, 2022 0.96153 0.00120 0.12% 0.96033 0.96418 0.95973
May 24, 2022 0.96034 -0.00538 -0.56% 0.96572 0.96693 0.95733
May 23, 2022 0.96574 -0.00931 -0.95% 0.97505 0.97505 0.96269
May 22, 2022 0.97505 0.00200 0.21% 0.97305 0.97507 0.97305
May 20, 2022 0.97253 0.00029 0.03% 0.97224 0.97635 0.96934
May 19, 2022 0.97224 -0.01494 -1.51% 0.98718 0.98750 0.96962
May 18, 2022 0.98718 -0.00645 -0.65% 0.99363 0.99840 0.98596
May 17, 2022 0.99363 -0.00838 -0.84% 1.00201 1.00230 0.99177
May 16, 2022 1.00201 -0.00020 -0.02% 1.00221 1.00639 1.00068
May 13, 2022 1.00102 -0.00223 -0.22% 1.00325 1.00464 0.99867
May 12, 2022 1.00325 0.00874 0.88% 0.99451 1.00485 0.99316
May 11, 2022 0.99452 -0.00136 -0.14% 0.99588 0.99635 0.98713
May 10, 2022 0.99589 0.00290 0.29% 0.99299 0.99745 0.99049
May 9, 2022 0.99300 0.00395 0.40% 0.98905 0.99651 0.98893
May 8, 2022 0.98904 0.00358 0.36% 0.98546 0.98941 0.98504
May 6, 2022 0.98838 0.00316 0.32% 0.98522 0.98917 0.98265
May 5, 2022 0.98521 0.01196 1.23% 0.97325 0.98894 0.97090
May 4, 2022 0.97326 -0.00553 -0.56% 0.97879 0.98518 0.97187