USD/TRY
Bán 19.02172
Chênh lệch Chênh lệch0.01036
Mua 19.03208
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 21, 2023 19.01313 0.03796 0.20% 18.97517 19.01659 18.97465
Mar 20, 2023 18.97516 0.00350 0.02% 18.97166 19.01660 18.96475
Mar 19, 2023 18.97167 0.00668 0.04% 18.96499 19.00848 18.96238
Mar 17, 2023 18.96074 -0.00250 -0.01% 18.96324 19.00795 18.96013
Mar 16, 2023 18.96379 0.01613 0.09% 18.94766 19.10275 18.71395
Mar 15, 2023 18.94754 0.01240 0.07% 18.93514 19.08308 18.78020
Mar 14, 2023 18.93660 0.00680 0.04% 18.92980 18.97363 18.83949
Mar 13, 2023 18.92984 -0.00167 -0.01% 18.93151 19.06843 18.85275
Mar 12, 2023 18.93152 -0.02423 -0.13% 18.95575 18.98462 18.90164
Mar 10, 2023 18.92544 0.00993 0.05% 18.91551 19.00675 18.46172
Mar 9, 2023 18.91374 0.01278 0.07% 18.90096 18.95533 18.48160
Mar 8, 2023 18.90063 0.02193 0.12% 18.87870 18.94016 18.87687
Mar 7, 2023 18.87807 0.02759 0.15% 18.85048 18.92173 18.78641
Mar 6, 2023 18.85198 -0.00513 -0.03% 18.85711 18.90436 18.71586
Mar 5, 2023 18.85316 0.01296 0.07% 18.84020 18.89433 18.82962
Mar 3, 2023 18.74708 -0.10092 -0.54% 18.84800 18.91113 18.71860
Mar 2, 2023 18.84734 0.00412 0.02% 18.84322 18.89075 18.55498
Mar 1, 2023 18.84316 0.00185 0.01% 18.84131 18.88923 18.81065
Feb 28, 2023 18.84135 -0.00514 -0.03% 18.84649 18.88727 18.83420
Feb 27, 2023 18.84513 0.00449 0.02% 18.84064 18.95011 18.69951