USD/TRY
Bán 17.93705
Chênh lệch Chênh lệch0.03290
Mua 17.96995
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 17.91628 0.10955 0.62% 17.80673 17.93541 17.75614
Aug 16, 2022 17.80679 -0.07606 -0.43% 17.88285 17.96291 17.75584
Aug 15, 2022 17.88281 0.06108 0.34% 17.82173 17.96486 17.81669
Aug 14, 2022 17.82159 -0.00243 -0.01% 17.82402 17.86835 17.80885
Aug 12, 2022 17.83184 0.00053 0.00% 17.83131 17.95866 17.82349
Aug 11, 2022 17.83132 0.08603 0.48% 17.74529 17.95923 17.66540
Aug 10, 2022 17.74530 -0.05316 -0.30% 17.79846 17.95914 17.65825
Aug 9, 2022 17.79826 -0.02359 -0.13% 17.82185 17.96214 17.16674
Aug 8, 2022 17.82216 0.01261 0.07% 17.80955 17.97340 17.79606
Aug 7, 2022 17.80911 0.03098 0.17% 17.77813 17.81791 17.70025
Aug 5, 2022 17.74878 -0.07663 -0.43% 17.82541 17.96656 17.74858
Aug 4, 2022 17.82569 0.00980 0.06% 17.81589 17.96604 17.74063
Aug 3, 2022 17.81453 -0.05485 -0.31% 17.86938 18.05165 17.75000
Aug 2, 2022 17.87081 0.09886 0.56% 17.77195 17.95227 17.71732
Aug 1, 2022 17.77450 -0.03038 -0.17% 17.80488 17.94770 17.50941
Jul 31, 2022 17.80489 0.00474 0.03% 17.80015 17.84384 17.79644
Jul 29, 2022 17.83926 -0.06779 -0.38% 17.90705 17.94627 17.60804
Jul 28, 2022 17.91960 0.14558 0.82% 17.77402 17.93227 17.74365
Jul 27, 2022 17.76227 -0.03568 -0.20% 17.79795 17.92354 17.73801
Jul 26, 2022 17.79722 0.09301 0.53% 17.70421 17.87069 17.59195