USD/BRL
Bán 5.17665
Chênh lệch Chênh lệch0.00130
Mua 5.17795
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/BRL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 5.17665 0.01220 0.24% 5.16445 5.23578 5.12485
Oct 3, 2022 5.16445 -0.25080 -4.63% 5.41525 5.41525 5.16035
Oct 2, 2022 5.41525 0.00678 0.13% 5.40847 5.41525 5.40847
Sep 30, 2022 5.40575 0.00860 0.16% 5.39715 5.44183 5.35812
Sep 29, 2022 5.39715 0.02130 0.40% 5.37585 5.44315 5.37585
Sep 28, 2022 5.37585 -0.00310 -0.06% 5.37895 5.43144 5.34265
Sep 27, 2022 5.37895 -0.01150 -0.21% 5.39045 5.40022 5.31842
Sep 26, 2022 5.39045 0.13070 2.48% 5.25975 5.43150 5.25975
Sep 25, 2022 5.27893 0.00000 0.00% 5.27893 5.27893 5.25975
Sep 23, 2022 5.25765 0.12037 2.34% 5.13728 5.27948 5.11695
Sep 22, 2022 5.17145 0.00000 0.00% 5.17145 5.20020 5.10765
Sep 21, 2022 5.17145 0.01048 0.20% 5.16097 5.20369 5.13697
Sep 20, 2022 5.14235 -0.03170 -0.61% 5.17405 5.23349 5.14235
Sep 19, 2022 5.17215 -0.08160 -1.55% 5.25375 5.31808 5.15865
Sep 18, 2022 5.25375 -0.02108 -0.40% 5.27483 5.27483 5.25375
Sep 16, 2022 5.25195 -0.00300 -0.06% 5.25495 5.32711 5.25195
Sep 15, 2022 5.24685 0.06590 1.27% 5.18095 5.26302 5.18095
Sep 14, 2022 5.16395 -0.02830 -0.55% 5.19225 5.21181 5.16395
Sep 13, 2022 5.19015 0.10160 2.00% 5.08855 5.22258 5.08325
Sep 12, 2022 5.09285 -0.05320 -1.03% 5.14605 5.15468 5.08715