USD/CLP
Bán 966.442
Chênh lệch Chênh lệch3.126
Mua 969.568
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/CLP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 966.442 3.980 0.41% 962.462 968.841 950.115
Sep 29, 2022 962.462 7.628 0.80% 954.834 970.211 954.834
Sep 28, 2022 954.834 -33.474 -3.39% 988.308 989.707 951.554
Sep 27, 2022 983.588 -8.849 -0.89% 992.437 992.437 976.710
Sep 26, 2022 992.437 23.866 2.46% 968.571 993.707 968.571
Sep 25, 2022 968.571 0.000 0.00% 968.571 968.571 968.571
Sep 23, 2022 968.571 25.155 2.67% 943.416 972.361 943.416
Sep 22, 2022 935.197 0.000 0.00% 935.197 949.185 928.919
Sep 21, 2022 935.197 4.329 0.47% 930.868 942.816 930.868
Sep 20, 2022 931.678 9.358 1.01% 922.320 934.368 922.320
Sep 19, 2022 922.190 0.450 0.05% 921.740 922.190 921.500
Sep 18, 2022 921.740 0.000 0.00% 921.740 921.740 921.740
Sep 16, 2022 921.740 -0.950 -0.10% 922.690 923.120 921.360
Sep 15, 2022 922.060 2.239 0.24% 919.821 926.429 918.721
Sep 14, 2022 918.761 1.190 0.13% 917.571 923.170 909.682
Sep 13, 2022 915.951 19.176 2.14% 896.775 920.720 891.106
Sep 12, 2022 897.725 -6.058 -0.67% 903.783 907.723 892.106
Sep 11, 2022 903.783 0.000 0.00% 903.783 903.783 903.783
Sep 9, 2022 903.783 23.215 2.64% 880.568 912.022 870.870
Sep 8, 2022 880.568 -2.279 -0.26% 882.847 889.226 875.429