USD/COP
Bán 4433.656
Chênh lệch Chênh lệch6.688
Mua 4440.344
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/COP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 4433.656 -44.999 -1.00% 4478.655 4478.655 4422.657
May 25, 2023 4491.645 53.431 1.20% 4438.214 4491.645 4436.644
May 24, 2023 4442.654 -30.224 -0.68% 4472.878 4477.358 4415.148
May 23, 2023 4466.640 -53.719 -1.19% 4520.359 4531.027 4458.099
May 22, 2023 4524.889 -13.747 -0.30% 4538.636 4538.636 4524.889
May 21, 2023 4538.636 0.000 0.00% 4538.636 4538.636 4538.636
May 19, 2023 4538.636 11.528 0.25% 4527.108 4542.015 4497.152
May 18, 2023 4531.637 43.482 0.97% 4488.155 4535.637 4479.295
May 17, 2023 4492.645 -39.252 -0.87% 4531.897 4550.634 4477.306
May 16, 2023 4536.436 46.291 1.03% 4490.145 4547.095 4451.608
May 15, 2023 4494.644 -60.289 -1.32% 4554.933 4554.933 4461.369
May 14, 2023 4554.933 0.000 0.00% 4554.933 4554.933 4554.933
May 12, 2023 4554.133 -41.022 -0.89% 4595.155 4595.155 4535.325
May 11, 2023 4594.126 20.776 0.45% 4573.350 4616.651 4544.713
May 10, 2023 4546.635 -14.426 -0.32% 4561.061 4561.061 4519.986
May 9, 2023 4565.631 63.658 1.41% 4501.973 4567.631 4495.472
May 8, 2023 4511.641 -11.788 -0.26% 4523.429 4525.289 4464.628
May 7, 2023 4523.429 0.000 0.00% 4523.429 4523.429 4523.429
May 5, 2023 4524.639 -82.504 -1.79% 4607.143 4607.143 4503.531
May 4, 2023 4598.025 -26.025 -0.56% 4624.050 4647.025 4551.460