USD/COP
Bán 4603.253
Chênh lệch Chênh lệch13.504
Mua 4616.757
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/COP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4603.253 81.294 1.80% 4521.959 4607.753 4517.439
Sep 29, 2022 4521.959 38.683 0.86% 4483.276 4536.016 4483.276
Sep 28, 2022 4483.276 -63.988 -1.41% 4547.264 4547.264 4455.781
Sep 27, 2022 4547.264 12.398 0.27% 4534.866 4567.260 4516.340
Sep 26, 2022 4534.866 103.080 2.33% 4431.786 4537.766 4431.786
Sep 25, 2022 4431.786 0.000 0.00% 4431.786 4431.786 4431.786
Sep 23, 2022 4431.786 72.807 1.67% 4358.979 4451.552 4358.979
Sep 22, 2022 4358.979 -42.892 -0.97% 4401.871 4401.871 4358.979
Sep 21, 2022 4401.871 -7.339 -0.17% 4409.210 4409.461 4394.123
Sep 20, 2022 4420.118 19.416 0.44% 4400.702 4425.178 4396.163
Sep 19, 2022 4400.872 -28.194 -0.64% 4429.066 4439.655 4393.863
Sep 18, 2022 4429.066 0.000 0.00% 4429.066 4429.066 4429.066
Sep 16, 2022 4429.066 16.047 0.36% 4413.019 4441.035 4411.959
Sep 15, 2022 4411.959 19.795 0.45% 4392.164 4414.469 4382.115
Sep 14, 2022 4384.614 -19.647 -0.45% 4404.261 4414.109 4359.619
Sep 13, 2022 4404.611 55.590 1.28% 4349.021 4418.708 4349.021
Sep 12, 2022 4353.370 8.248 0.19% 4345.122 4363.319 4319.127
Sep 11, 2022 4345.122 0.000 0.00% 4345.122 4345.122 4345.122
Sep 9, 2022 4345.122 -47.971 -1.09% 4393.093 4393.093 4342.922
Sep 8, 2022 4389.863 -11.799 -0.27% 4401.662 4417.659 4365.169