USD/IDR
Bán 14866.5
Chênh lệch Chênh lệch36.6
Mua 14903.1
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/IDR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 14921.9 14.9 0.10% 14907.0 14921.9 14907.0
Aug 7, 2022 14886.9 16.9 0.11% 14870.0 14886.9 14870.0
Aug 5, 2022 14870.0 -56.9 -0.38% 14926.9 14962.9 14864.9
Aug 4, 2022 14904.8 -2.1 -0.01% 14906.9 14931.9 14878.6
Aug 3, 2022 14878.6 11.6 0.08% 14867.0 14916.9 14867.0
Aug 2, 2022 14886.9 79.8 0.54% 14807.1 14902.9 14807.1
Aug 1, 2022 14866.9 0.0 0.00% 14866.9 14876.9 14798.0
Jul 31, 2022 14826.9 0.0 0.00% 14826.9 14826.9 14826.9
Jul 29, 2022 14814.0 -100.5 -0.67% 14914.5 14926.9 14802.3
Jul 28, 2022 14926.9 -40.0 -0.27% 14966.9 15006.9 14816.4
Jul 27, 2022 15006.9 15.0 0.10% 14991.9 15016.9 14921.9
Jul 26, 2022 14969.9 -22.0 -0.15% 14991.9 14998.3 14947.0
Jul 25, 2022 14964.8 -14.6 -0.10% 14979.4 14991.9 14917.9
Jul 24, 2022 15011.9 0.0 0.00% 15011.9 15011.9 15011.9
Jul 22, 2022 14961.9 -60.7 -0.40% 15022.6 15046.5 14938.0
Jul 21, 2022 15026.9 83.7 0.56% 14943.2 15056.4 14943.2
Jul 20, 2022 14981.9 10.0 0.07% 14971.9 14982.2 14907.6
Jul 19, 2022 14945.0 -33.9 -0.23% 14978.9 14986.9 14907.6
Jul 18, 2022 14909.1 -56.1 -0.37% 14965.2 14987.9 14909.1
Jul 17, 2022 14932.2 0.0 0.00% 14932.2 14986.9 14932.2