USD/IDR
Bán 15551.2
Chênh lệch Chênh lệch52.0
Mua 15603.2
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/IDR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 15551.2 -10.0 -0.06% 15561.2 15596.8 15551.2
Dec 21, 2022 15581.8 -15.0 -0.10% 15596.8 15605.8 15551.9
Dec 20, 2022 15581.2 12.0 0.08% 15569.2 15616.8 15569.2
Dec 19, 2022 15569.2 -40.1 -0.26% 15609.3 15621.8 15561.4
Dec 18, 2022 15591.8 0.0 0.00% 15591.8 15591.8 15591.8
Dec 16, 2022 15558.4 -14.4 -0.09% 15572.8 15631.8 15558.4
Dec 15, 2022 15611.8 25.0 0.16% 15586.8 15634.8 15488.2
Dec 14, 2022 15586.8 15.0 0.10% 15571.8 15651.8 15488.2
Dec 13, 2022 15465.9 -141.8 -0.91% 15607.7 15607.7 15465.9
Dec 9, 2022 15530.1 -86.7 -0.56% 15616.8 15616.8 15485.8
Dec 8, 2022 15553.4 -78.4 -0.50% 15631.8 15631.8 15553.4
Dec 7, 2022 15584.9 6.5 0.04% 15578.4 15638.8 15566.2
Dec 6, 2022 15611.8 184.3 1.19% 15427.5 15644.8 15427.5
Dec 5, 2022 15461.8 60.4 0.39% 15401.4 15461.8 15381.4
Dec 4, 2022 15421.8 0.0 0.00% 15421.8 15421.8 15386.0
Dec 2, 2022 15386.0 -170.8 -1.10% 15556.8 15556.8 15386.0
Dec 1, 2022 15434.8 -198.6 -1.27% 15633.4 15726.8 15434.8
Nov 30, 2022 15726.8 26.5 0.17% 15700.3 15741.8 15615.8
Nov 29, 2022 15700.3 -16.5 -0.10% 15716.8 15736.8 15688.2
Nov 28, 2022 15716.8 5.8 0.04% 15711.0 15740.8 15688.2