USD/INR
Bán 76.119
Chênh lệch Chênh lệch6.945
Mua 83.064
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/INR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 76.053 0.058 0.08% 75.995 76.053 75.995
Aug 7, 2022 75.904 0.000 0.00% 75.904 75.904 75.904
Aug 5, 2022 75.904 0.226 0.30% 75.678 75.994 75.551
Aug 4, 2022 75.704 0.065 0.09% 75.639 76.316 75.606
Aug 3, 2022 75.663 0.454 0.60% 75.209 75.767 75.141
Aug 2, 2022 75.164 -0.330 -0.44% 75.494 75.551 75.026
Aug 1, 2022 75.521 -0.149 -0.20% 75.670 75.785 75.462
Jul 31, 2022 75.881 0.000 0.00% 75.881 75.881 75.881
Jul 29, 2022 75.881 -0.241 -0.32% 76.122 76.122 75.728
Jul 28, 2022 76.159 -0.143 -0.19% 76.302 76.362 76.139
Jul 27, 2022 76.464 0.062 0.08% 76.402 76.483 76.372
Jul 26, 2022 76.375 0.088 0.12% 76.287 76.376 76.257
Jul 25, 2022 76.287 -0.086 -0.11% 76.373 76.373 76.220
Jul 22, 2022 76.354 -0.036 -0.05% 76.390 76.435 76.312
Jul 21, 2022 76.382 -0.067 -0.09% 76.449 76.483 76.287
Jul 20, 2022 76.506 0.035 0.05% 76.471 76.545 76.449
Jul 19, 2022 76.373 -0.075 -0.10% 76.448 76.451 76.373
Jul 18, 2022 76.516 0.111 0.15% 76.405 76.516 76.389
Jul 15, 2022 76.286 -0.135 -0.18% 76.421 76.433 76.236
Jul 14, 2022 76.410 0.011 0.01% 76.399 76.670 76.326