USD/PEN
Bán 3.77618
Chênh lệch Chênh lệch0.02814
Mua 3.80432
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/PEN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 3.76228 -0.00590 -0.16% 3.76818 3.78968 3.76218
Jun 26, 2022 3.76818 0.00000 0.00% 3.76818 3.76818 3.76818
Jun 24, 2022 3.76868 0.00950 0.25% 3.75918 3.78368 3.74918
Jun 23, 2022 3.74978 0.03149 0.85% 3.71829 3.75958 3.71259
Jun 22, 2022 3.71259 -0.00180 -0.05% 3.71439 3.73259 3.71259
Jun 21, 2022 3.70899 -0.00910 -0.24% 3.71809 3.72149 3.70899
Jun 20, 2022 3.71219 0.00230 0.06% 3.70989 3.72149 3.70629
Jun 19, 2022 3.70839 0.00000 0.00% 3.70839 3.70839 3.70839
Jun 17, 2022 3.71189 0.00950 0.26% 3.70239 3.72209 3.69659
Jun 16, 2022 3.69729 -0.02190 -0.59% 3.71919 3.72769 3.69729
Jun 15, 2022 3.70459 -0.04559 -1.22% 3.75018 3.75278 3.70459
Jun 14, 2022 3.74468 0.01129 0.30% 3.73339 3.75418 3.73339
Jun 13, 2022 3.76518 0.01530 0.41% 3.74988 3.79328 3.74988
Jun 12, 2022 3.75438 0.00000 0.00% 3.75438 3.75438 3.75438
Jun 10, 2022 3.75438 0.00730 0.19% 3.74708 3.78378 3.74708
Jun 9, 2022 3.74338 -0.01450 -0.39% 3.75788 3.75788 3.73948
Jun 8, 2022 3.75448 0.00660 0.18% 3.74788 3.76418 3.73828
Jun 7, 2022 3.73858 0.00909 0.24% 3.72949 3.75968 3.72239
Jun 6, 2022 3.72609 0.02320 0.63% 3.70289 3.73119 3.70289
Jun 5, 2022 3.69669 0.00000 0.00% 3.69669 3.69669 3.69669