USD/PHP
Bán 53.19
Chênh lệch Chênh lệch4.92
Mua 58.11
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USD/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 53.19 0.25 0.47% 52.94 53.29 52.87
Aug 11, 2022 52.96 0.00 0.00% 52.96 53.12 52.86
Aug 10, 2022 52.96 -0.34 -0.64% 53.30 53.36 52.93
Aug 9, 2022 53.16 0.21 0.40% 52.95 53.22 52.95
Aug 8, 2022 52.94 -0.19 -0.36% 53.13 53.26 52.92
Aug 7, 2022 53.10 0.00 0.00% 53.10 53.10 53.10
Aug 5, 2022 53.10 -0.06 -0.11% 53.16 53.18 52.72
Aug 4, 2022 53.09 -0.16 -0.30% 53.25 53.30 53.08
Aug 3, 2022 53.28 0.05 0.09% 53.23 53.37 53.11
Aug 2, 2022 53.10 0.20 0.38% 52.90 53.17 52.87
Aug 1, 2022 52.95 0.03 0.06% 52.92 53.02 52.87
Jul 31, 2022 52.91 0.00 0.00% 52.91 52.91 52.91
Jul 29, 2022 52.91 -0.42 -0.79% 53.33 53.33 52.66
Jul 28, 2022 53.34 -0.06 -0.11% 53.40 53.47 53.34
Jul 27, 2022 53.12 -0.13 -0.24% 53.25 53.27 53.10
Jul 26, 2022 53.00 -0.14 -0.26% 53.14 53.14 52.86
Jul 25, 2022 53.30 -0.35 -0.65% 53.65 53.66 53.28
Jul 22, 2022 53.61 -0.17 -0.32% 53.78 53.84 53.60
Jul 21, 2022 53.85 -0.01 -0.02% 53.86 53.98 53.85
Jul 20, 2022 53.78 -0.02 -0.04% 53.80 53.83 53.73